Naar ons aanbod

Lekker blijven werken in de zorg

In de zorg zijn de werkdruk en het ziekteverzuim hoog. Het aantal zorgmedewerkers neemt af door vergrijzing en relatief veel mensen verlaten de zorg. Dit terwijl de vraag naar zorg verder toeneemt en complexer wordt. Hierdoor kan de kwaliteit van zorg onder druk komen te staan.

Opvallend genoeg zet men om personeelstekorten aan te pakken, nu vooral in op het werven van nieuw personeel (instroom). Terwijl de uitstroom een groot deel van die instroom tenietdoet. Wat als we beter ons best zouden doen om mensen te behouden in de zorg?

Download de Whitepaper + Toolbox
‘Zorgmedewerkers binden en behouden’

En ontdek aan welke knoppen je kunt draaien om het personeel dat je hebt te behouden en hun werkgeluk te vergroten. Geïllustreerd door praktijkvoorbeelden van andere zorgverleners en tips die je meteen kunt toepassen.

Download hier de whitepaper (pdf)
Download hier de toolbox (pdf)

Waar zetten we op in?

Mura wil graag dat alle medewerkers in de zorg- en welzijnssector lekker (blijven) werken in de Gelderse Vallei en Rivierenland. Goed gekwalificeerd, voldoende en tevreden personeel is essentieel voor toekomstbestendige zorg. Wij leggen de focus op het behouden van het huidige zorgpersoneel en het zorgen voor duurzame inzetbaarheid in en loyaliteit aan de zorg(organisatie). Mura lost het arbeidsmarktvraagstuk niet op, maar wij geloven dat het ánders kan door andere en slimmere manieren van werken.

Hoe doen we dat?

Andere en slimmere manieren van werken in de zorg: wat verstaan we daaronder? In ieder geval niet harder of meer werken, want dat is niet de oplossing voor de tekorten en gaat zeker niet helpen bij het terugdringen van de werkdruk. Want de krapte op de arbeidsmarkt en de hoge werkdruk hebben vele oorzaken die je als individuele praktijkhouder, teamleider of manager in de zorg niet ‘even’ oplost.

Het goede nieuws is dat je in jouw organisatie wel degelijk aan een aantal knoppen kunt draaien, om het personeel dat je hebt te behouden en hun werkgeluk te vergroten. Onze whitepaper geeft jou als werkgever of leidinggevende handvatten in het behouden van vitale en veerkrachtige medewerkers:

  1. Focus op anders en slimmer werken. Slimmer werken betekent kritisch kijken naar de organisatie van taken en werkprocessen: wat doe je, wie doet het en hoe doe je de dingen. Bijvoorbeeld ook digitalisering speelt daarbij een rol. Zodat je in minder tijd, met meer plezier en meer resultaat werkt. Denk daarbij aan oplossingsgericht gaan werken en/of te zorgen voor meer tijd voor de patiënt.
  2. Focus op je team en organisatie. Dit doe je bijvoorbeeld door oplossingsgericht leidinggeven en organiseren toe te passen in jouw organisatie of team en het ontwikkelen van digitale vaardigheden (DiVa).
  3. Focus op werkgeluk. Anders werken betekent ook bouwen aan een positieve werkcultuur. Hierin komen de medewerkers op de eerste plaats, vanuit een heldere missie en visie van de organisatie en staan de vier pijlers van werkgeluk centraal.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Mura ondersteunt teams en organisaties bij het binden en behouden van zorgmedewerkers. In onze aanpak staat het ‘zelf leren doen’ centraal. Verandering kan alleen van binnenuit plaatsvinden. Wij geven je daarvoor de benodigde theoretische kennis en praktische tools, training, motivatie en inspiratie. We ondersteunen en adviseren en dragen bij aan de verandervaardigheid in jouw organisatie.

Ons aanbod

Behoud van medewerkers door werkgeluk
Onze aanpak is altijd op maat en bepalen we samen, want elk team en elke organisatie is weer anders. En daar zit nu juist de crux; wat is de goede combinatie van veranderstrategie en tools die jouw team nodig heeft? Hierbij gebruiken we slimme en originele werkvormen zodat we ook direct kunnen werken aan verbinding en plezier. We kijken naar de invloed van individu, team en organisatie.

  1. De individuele medewerker: Hoe enthousiasmeer je alle lagen in de organisatie om werk te maken van werkgeluk? Wat is werkgeluk, waarom zou je inzetten op werkgeluk en hoe doe je dat?
  2. Het team: Hoewel iedereen verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen werkgeluk, is het team waarin je werkt minstens zo belangrijk. Hoe is de sfeer en samenwerking? Wie speelt welke rol in een team? Samen gaan we met diverse tools aan de slag om te komen tot concrete acties voor het team op de vier pijlers van werkgeluk. Ben je leidinggevende? Samen kijken we wat het team nodig heeft op de verschillende pijlers van werkgeluk, maar ook hoe jij als leidinggevende dit kan faciliteren en hoe jij kunt zorgen voor meer verbinding en eigenaarschap in het team.
  3. De organisatie: hoe kom je tot een gedragen missie en visie om te bouwen aan een positieve werkcultuur? Welke waarden staan in jouw organisatie centraal en hoe zorg je dat iedereen die kent, voelt en ernaar handelt? Stapsgewijs gaan we met elkaar aan de slag om te bouwen aan een positieve werkcultuur en organisatiecultuur.

Toolbox ‘Zorgmedewerkers binden en behouden’

Je krijgt praktische tools waarmee je als werkgever of leidinggevende aan de slag kunt binnen je organisatie. Elke tool kan los worden ingezet, maar het heeft natuurlijk meer effect als het onderdeel uitmaakt van een reeks aan interventies en een totaalaanpak. We helpen je daar graag bij!

Download hier de toolbox (pdf)

Advies op maat en projectleiding

Je kunt bij Mura terecht voor maatwerkadvies voor concrete vraagstukken in jouw praktijk of organisatie. De mogelijkheden daarbij zijn breed: van de begeleiding bij projecten als Meer Tijd Voor de Patiënt of digitalisering, onderzoek naar de huidige en gewenste situatie, het begeleiden van teamsessies of heidagen, tot een complete werkgeluk-aanpak binnen jouw organisatie. We gaan graag met je in gesprek over wat bij jullie past.

Inspiratiesessies en trainingen

Daarnaast verzorgen we zowel incompany als open trainingen en inspiratiesessies. Bijvoorbeeld over Oplossingsgericht werken, een aanpak waarbij je de focus verlegt van problemen en oorzaken bij een patiënt, naar oplossingen en verbetering. Maar ook inspiratiesessies en trainingen over onderwerpen als: werkgeluk(t), veerkrachtig leiderschap, digitalisering of het opsporen van tijdvreters.

Benieuwd naar deze onderwerpen en wat Mura voor je kan betekenen? Neem dan contact op met Esmee Boerstal of Anne-Marie Winkelman.