Naar ons aanbod

Lekker blijven werken in de zorg

In de zorg zijn de werkdruk en het ziekteverzuim hoog. Het aantal zorgmedewerkers neemt af door vergrijzing en relatief veel mensen verlaten de zorg. Dit terwijl de vraag naar zorg verder toeneemt en complexer wordt. Hierdoor kan de kwaliteit van zorg onder druk komen te staan.

Waar zetten we op in?

Goed gekwalificeerd, voldoende en tevreden personeel is essentieel voor toekomstbestendige zorg. Wij leggen de focus op het behouden van het huidige zorgpersoneel en het zorgen voor duurzame inzetbaarheid in en loyaliteit aan de zorg(organisatie). Mura lost het arbeidsmarktvraagstuk niet op, maar wij geloven dat het ánders kan door een andere en slimmere manier van werken in de eerstelijnszorg.

Hoe doen we dat?

Andere en slimmere manieren van werken in de eerstelijnszorg: wat verstaan we daaronder? In ieder geval niet harder of meer werken, want dat is niet de oplossing voor de tekorten en gaat zeker niet helpen bij het terugdringen van de werkdruk. Het gaat erom meer de juiste dingen te doen en kritisch te kijken naar de organisatie van de huidige taken en werkprocessen. Zodat je in minder tijd, met meer plezier en meer resultaat werkt. Sociale en technologische innovatie staan daarbij centraal. Daarnaast zijn ruimte voor groei en ontwikkeling, blijven leren, uitdaging en meer autonomie minstens zo belangrijk om medewerkers in de zorg duurzaam aan de organisatie te verbinden.

Download de Whitepaper ‘Zorgmedewerkers binden en behouden.’

En ontdek aan welke knoppen je kunt draaien om het personeel dat je hebt te behouden en hun werkgeluk te vergroten. Geïllustreerd door praktijkvoorbeelden van andere zorgverleners en tips die je meteen kunt toepassen.

Download hier de whitepaper (pdf)

Waarmee kunnen wij je helpen?

We hebben onze aanpak op een rij gezet in deze infographic (klik op de afbeelding voor de volledige weergave).

Klik op de afbeelding voor de volledige weergave

Als je wil werken aan het behoud van je personeel en aan de ontwikkeling van je medewerkers, zet dan in op vier pijlers:

 1. Oplossingsgericht organiseren en leidinggeven
  Oplossingsgericht leidinggeven draagt bij aan goed werkgeverschap en biedt praktische handvatten om op een andere manier sturing te geven binnen de eerste lijn. In inspiratiesessies en trainingen leer je als bestuurder, (zorg)manager of beleidsmedewerker wat oplossingsgericht werken inhoudt en hoe je het toepast binnen je organisatie, bij leidinggeven, samenwerken en in je personeelsbeleid.
 2. Werkgeluk
  Waarom zou je tijd vrij maken om in te zetten op iets vaags als werkgeluk? Bij Mura zeggen we: het is een kwestie van prioriteit geven en daarna de vruchten ervan plukken. Als je als werkgever het werkgeluk van je medewerkers monitort en vergroot, versterk je de binding die een werknemer voelt met het bedrijf en wordt je organisatie bovendien aantrekkelijker voor potentiële nieuwe werknemers. Dat doe je bijvoorbeeld door te investeren in ontwikkelingsmogelijkheden, een veilige bedrijfscultuur, openheid en transparantie en het op orde hebben van beleid en processen. En dan vooral daar samen, als medewerker, team en leidinggevende het gesprek erover aan te gaan en dit om te zetten in actie! Wij willen dat werkgeluk in de hele eerste lijn een plek op de agenda krijgt. Dit doen we door kennis te delen en te inspireren. Zodat je leert om in je eigen organisatie verschil te maken in je eigen werkgeluk én dat van jouw team!
 3. Slimmer werken
  Door het optimaliseren van werkprocessen en kritisch te kijken naar taken en rollen per functie, kun je slimmer gaan werken: efficiënter en effectiever. Taakherschikking, job-carving en job-crafting klinken misschien nog als abracadabra, maar zijn voorbeelden van technieken die hieraan bijdragen. Door in gesprek te gaan met zorgmedewerkers bepalen we samen waar de mogelijkheden en wensen liggen. Daarnaast biedt ook digitalisering van de zorg kansen om slimmer te werken. Hier lees je meer over welke kansen wij zien op het gebied van digitalisering.
 4. Samen blijven leren
  Professionele autonomie en beroepsuitoefening vraagt om leren in teamverband binnen organisaties, als professionals tussen organisaties en in multidisciplinair verband. Mura ondersteunt bijvoorbeeld oncologische netwerken in de regio en de samenwerking in de paramedische zorg. Maar je kunt ook denken aan ondersteuning van specifieke doelgroepen binnen de eerste lijn of functies zoals verpleegkundig specialist, praktijkmanager of POH-jeugd, of juist op thema zoals een innovatienetwerk.

Nieuwsgierig naar deze onderwerpen en wat Mura voor je kan betekenen? Neem dan contact op met Esmee Boerstal.

Toolbox binden en behouden van vitale en veerkrachtige medewerkers in de zorg

Mura ontwikkelt een toolbox voor leidinggevenden en teams, met daarin praktische instrumenten voor specifieke vraagstukken rondom het behoud van vitale en veerkrachtige medewerkers in de zorg. Zodra deze toolbox online is, vind je de link hier!