Naar nieuws

Meer Tijd Voor de Patiënt bij Eerstelijns Centrum Tiel en Zorggroep Gelders Rivierenland

23 mei 2023

Kwaliteit van zorg kunnen bieden én met plezier je vak uitoefenen, ook in deze drukke tijden. Dat is wat iedere huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistent graag zou willen. Meer tijd voor de patiënt draagt daaraan bij. Per 1 april kunnen huisartsenpraktijken starten met Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP), een belangrijk speerpunt uit het Integraal Zorgakkoord. Eerstelijnscentrum Tiel en Zorggroep Gelders Rivierenland gingen ermee aan de slag.

Het idee van MTVP is dat huisartsen door anders en efficiënter te werken, meer tijd overhouden voor de patiënt. Daardoor zou de werkdruk voor huisartsen afnemen, voelen patiënten zich meer gehoord en krijgen zij vaker een passend advies. Ook zou er minder vaak worden doorverwezen naar het ziekenhuis, is de verwachting van zorgverzekeraars.

Menukaart met opties voor MTVP

Mura heeft op weg naar 1 april het Eerstelijnscentrum Tiel (ECT) en de Zorggroep Gelders Rivierenland begeleid bij de concrete vertaalslag van de landelijke leidraad MTVP naar de huisartsenpraktijken in Rivierenland. Dat deden we in de vorm van een menukaart. Huisartsenpraktijken kunnen aan de hand van de kaart een keuze maken met welke speerpunten zij aan de slag willen om meer tijd voor de patiënt te ontwikkelen. Voorbeelden zijn: flexibele consultduur, triagetrainingen voor doktersassistentes, implementeren van e-health en het volgen van trainingen om het goede gesprek met de patiënt beter te kunnen voeren, zoals met oplossingsgericht werken. In het tweede jaar zal er ook meer aandacht zijn voor meer en effectiever samenwerken in het netwerk.

Van start

In het ECT zijn er al een aantal praktijken gestart, waarbij aandacht voor werkgeluk een belangrijk aanvullend thema is. Binnen de Zorggroep Gelders Rivierenland is de eerste start ook gemaakt. Mura gaat met de huisartsenpraktijken in gesprek om de leidraad concreet te vertalen naar acties die voor de individuele huisartsenpraktijk passend zijn. Samen met de praktijk stellen we een praktijkplan op dat de basis vormt voor de (financiële) afspraken met de zorgverzekeraar. Door de interventies goed te monitoren en evalueren, kan het daadwerkelijke effect inzichtelijk worden gemaakt en bijgestuurd worden waar nodig. Op naar blijvende kwaliteit van zorg, met meer werkgeluk!

Meer informatie

Wil jij ook aan de slag met Meer Tijd Voor de Patiënt? Wil je meer weten over hoe werkgeluk en oplossingsgericht werken passen binnen deze aanpak? Neem dan contact op met Anne-Marie Winkelman.