Naar ons aanbod

Informatiemanagement

Als je in de zorg werkt, weet je als geen ander dat je vakgebied zich doorlopend innoveert en vernieuwt. Succesvol veranderen kan tegenwoordig niet meer zonder goede data, waarmee je jouw beleid onderbouwt, (financiële) partners overtuigt en ambities bijstuurt.

Maar het managen van informatie van binnen en buiten jouw organisatie kan complex zijn. Welke data heb je nodig en in welke databases vind je die? Hoe interpreteer je ze juist en hoe vertaal je ze naar acties en beleid? En wat ga je eigenlijk zelf meten? Mura helpt je bij het goed vormgeven van informatiemanagement door jouw vraagstuk in kaart te brengen, beleid en plannen te onderbouwen, focus aan te brengen en door projecten en processen te evalueren.

Download de whitepaper
‘Met data onderbouwen en overtuigen’

Wil jij meteen inzicht krijgen in wat data voor jou kunnen betekenen? Maak kennis met drie concrete toepassingen van informatiemanagement in de zorg.

Met tips van onze informatiemanager Ellen Selten die je meteen kunt toepassen!

Download hier de whitepaper (pdf)

Waar zetten we op in?

Vanuit kennis en inzicht ontstaan nieuwe ideeën. Welke vragen komen er op zorgverleners af en hoe spelen we daar op in om de zorg te verbeteren? Hoe toon je aan dat die zorgvernieuwing écht leidt tot een betere kwaliteit, kostenbesparing en meer tevredenheid voor de patiënt en zorgverlener? Daar is goed informatiemanagement voor nodig.

Hoe doen we dat?

Goed informatiemanagement gaat in de eerste plaats over data. Data kunnen je helpen bij het maken van keuzes, het aanbrengen van focus in een project of programma en het monitoren en evalueren van resultaten. Doen we goede dingen en doen we de dingen goed?

Goed informatiemanagement betekent ook dat je de beschikbare data op de juiste manier interpreteert. Informatie is meer dan cijfers alleen. Net zo relevant is wat volgens zorgverleners en patiënten werkt. Al deze kwantitatieve en kwalitatieve informatie krijgt pas betekenis in een context. Daarom gaan we met je in gesprek en met jouw stakeholders. Wat is de waarde van de informatie voor jullie en wat kun je ermee om jouw zorgverlening te verbeteren?

Waarmee kunnen wij je helpen?

We onderscheiden drie toepassingen van informatiemanagement in de zorg:

  1. Het in kaart brengen van jouw vraagstuk, zodat je meer inzicht krijgt in je situatie. Bijvoorbeeld met een praktijkscan, wijkscan of regiobeeld.
  2. Het onderbouwen van jouw ambities en beleid en het aanbrengen van focus daarin, zodat je weet of je in de juiste oplossingen investeert. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van draagvlakonderzoek of door het opstellen van een businesscase.
  3. Het evalueren en bijsturen van jouw projecten en processen op het behalen van doelen, zodat je kunt aantonen wat ze opleveren. Altijd met oog voor de meerwaarde voor patiënt en zorgverlener, kwaliteit en kosten.

Bij al deze activiteiten gaan we in dialoog om de data gezamenlijk te interpreteren en te transformeren in voor jou relevante informatie. We vertalen informatie en resultaten naar praktisch bruikbare en visueel aantrekkelijke producten, zoals handreikingen of factsheets. Daarnaast bieden we trainingen, inspiratiesessies en ondersteuning op maat voor jouw organisatie. Bijvoorbeeld op het gebied van databronnen, business cases of de toepassing van data in de praktijk. Bekijk hier het actuele aanbod aan trainingen en bijeenkomsten. Mura werkt samen met andere ROS’en in Nederland  aan de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten voor informatiemanagement (zoals de D3-Wijkscan) via D3, Data Dialoog Doen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over informatiemanagement? Neem dan contact op met adviseur en informatiemanager Ellen Selten.