Naar cases

Programma Ouderenzorg

“De adviseurs van Mura horen wat je zegt en gaan dáármee aan de slag.”

Christina van Haaften is directeur van Zorgcentra de Betuwe, een ouderenzorgorganisatie met in totaal 400 bewoners, verdeeld over negen verschillende locaties. “Mensen die het grootste gedeelte van hun leven achter de rug hebben, komen hier voor de afronding van dat leven. Wij kijken hoe we, samen met hen en hun naasten, die laatste jaren zo waardevol mogelijk kunnen maken.”

Van Haaften is één van de kernpartners die zich bezighoudt met het verbeteren van de zorg voor kwetsbare ouderen in de regio Rivierenland. Tot 2017 bestonden er verschillende losse projecten naast elkaar. Om meer samenhang tussen de verschillende initiatieven te realiseren en hiermee meerwaarde te creëren, zijn alle projecten in 2017 door Mura samengevoegd tot één overkoepelend programma. Mura is programmamanager in dit traject, bewaakt de voortgang en zorgt voor de onderlinge contacten en gesprekken tussen alle betrokkenen.

Verbindende kracht

“De kracht van Mura is dat ze niet alleen de processen aansturen, maar ook inhoudelijke kennis van de ouderenzorg en de regio hebben. In de zorg belanden veel zaken waar wij als bestuurders mee te maken krijgen op ons eigen bord; we hebben geen grote ondersteunende staf waar we op terug kunnen vallen. Dan is het fijn dat er een partij als Mura is die structuur aanbrengt en zorgt dat er meters worden gemaakt. Mura is in dit traject de verbindende kracht tussen de gemeente, het sociaal domein en de zorg.”

Bundelen van visies

Van Haaften kent Mura ook van een traject rondom ‘onplanbare zorg in de nacht’, waarvoor Mura een haalbaarheidsonderzoek uitvoerde. Aan dit traject namen tien verschillende partijen met uiteenlopende meningen deel, die allemaal één doel wilden bereiken: het beter organiseren van de nachtdiensten. Mura zorgde ervoor dat de verschillende visies en wensen bij elkaar kwamen tot één integrale visie.

Scherp en op maat

“Hun ondersteuning hierbij was heel praktisch van aard,” vertelt Van Haaften. “Mura heeft ervoor gezorgd dat wij scherp kregen waar we heen wilden. Bij de stappen die we daarvoor moesten zetten, hielden ze ook steeds goed de patiënt in het oog. De adviseurs van Mura horen echt wat je zegt en gaan dáármee aan de slag. Vervolgens komen ze niet met een hoogdravend of onhaalbaar voorstel, maar juist met een plan van aanpak dat erg aansluit bij de behoeften. Het wordt niet groter dan nodig, maar zeker ook niet kleiner.”