Naar nieuws

Eerstelijnscentrum Tiel: Meer Tijd Voor De Patiënt door in te zetten op werkgeluk

28 september 2022

De Landelijke Huisartsenvereniging slaat met de vuist op tafel voor behoud van de huisartsenzorg. Het Integraal Zorgakkoord is de afgelopen weken veel in het nieuws geweest. Het moet anders, maar hoe? Hoe blijf je als huisarts goede kwaliteit van zorg leveren en houd je plezier in je werk? Met het project ‘Meer Tijd Voor De Patiënt’ wil het Eerstelijns Centrum Tiel daar antwoord op geven. Aandacht voor werkgeluk is daar een belangrijk onderdeel van.

Huisartsenzorg onder druk

De huisartsenzorg staat onder grote druk. De balans tussen vraag en aanbod in de huisartsenzorg groeit scheef; de vraag naar huisartsenzorg groeit harder dan het aanbod kan bijbenen. Uitval van personeel en tekorten dreigen. Tijd om deze balans te herstellen. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) komt Meer Tijd Voor De Patiënt (MTVDP) aan bod als een belangrijk speerpunt. Er moet meer worden ingezet op preventie en versterking van de eerstelijnszorg. Daarnaast is het belangrijk dat het voor zorgverleners aantrekkelijk blijft om in de zorg te werken.

Want inzetten op MTVDP is meer dan alleen langere consulten en capaciteitsuitbreiding waardoor je -letterlijk-  meer tijd per patiënt kunt nemen. Ook andere verbeterinitiatieven dragen bij aan meer tijd voor de patiënt. Zoals een andere inzet van personeel (taakdifferentiatie), (her)inrichting van werkprocessen, een andere manier van gespreksvoering in de spreekkamer of betere samenwerking met het sociaal domein. Hierdoor komt er meer ruimte voor persoonsgerichte zorg en het komen tot de ‘kern’ van de zorgvraag van patiënten. Met als doel een betere kwaliteit van zorg, verbetering van de werkbeleving van de professionals in de huisartsenpraktijk, een hogere tevredenheid van de patiënt en lagere zorgkosten.

Eerstelijnscentrum in actie

Uit interviews en gesprekken met zorgprofessionals binnen het Eerstelijns Centrum Tiel (ECT) kwam naar voren dat zij goede kwaliteit van zorg willen blijven leveren, maar vooral ook hun werkgeluk willen behouden. Het ECT organiseert daarom een inspiratiesessie voor haar medewerkers. Hierin worden zorgprofessionals meegenomen in de wereld van veranderkracht en wendbaarheid, wat nodig is om aan alle veranderingen in de zorg te kunnen werken. Daarnaast zullen medewerkers elkaar inspireren met goede voorbeelden van innovaties die meer werkgeluk opleveren, maar ook meer tijd voor de patiënt. Kortom een avond waarin veel kennis wordt opgedaan, innovaties worden gedeeld en gekeken wordt naar quick wins in de praktijk.

Invulling Meer Tijd Voor De Patiënt

Deze sessie is meteen ook het startpunt voor vervolgacties. Mura gaat samen met de projectleiding van het ECT aan de slag om een werkgroep samen te stellen met diverse professionals die handen en voeten gaan geven aan MTVDP. Daarbij is het behouden en bevorderen van het werkgeluk van de medewerker een belangrijk speerpunt. Dat staat dan ook centraal in het motto van het ECT: “Met onze zorg voor jouw geluk, zorgen we samen voor geluk in de zorg”. Niets meer aan toe te voegen, toch?

Meer informatie

Wil jij ook aan de slag met werkgeluk voor jouw zorgprofessionals of Meer Tijd Voor De Patiënt? Neem gerust contact op met Anne-Marie Winkelman.