Naar nieuws

Arbeidsmarktonderzoek laat zien: hoge werkdruk en tekort aan doktersassistenten in Gelderse Vallei

5 april 2022

De huisartsenzorg staat steeds meer onder druk. Ook in de Gelderse Vallei. De vraag naar huisartsenzorg neemt toe, terwijl de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Hoeveel ruimte is er – nu en in de toekomst – bij huisartsen(praktijken) om goede zorg te kunnen blijven bieden? Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) en Mura onderzochten het samen.

Zorgvraag vs. capaciteit

HAGV vroeg Mura om in kaart te brengen wat de huidige en verwachte arbeidsmarktontwikkelingen zijn in de huisartsenzorg in de Gelderse Vallei. We keken daarbij onder andere naar de ontwikkeling van de zorgvraag in de regio, naar de werkdruk en de inzet van verschillende professionals in de huisartsenzorg en naar knelpunten in vraag en aanbod.

Het onderzoek

Voor het onderzoek is een uitgebreide online vragenlijst uitgezet en zijn vervolgens zes focusgroepen bijeen geweest met verschillende professionals uit de huisartsenzorg (praktijkmanagers, huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten, doktersassistenten en triagisten). De vragenlijst is ingevuld door 39 praktijken en aan de focusgroepen namen 31 professionals deel.

De belangrijkste uitkomsten in een factsheet

De belangrijkste resultaten en de tien oplossingsrichtingen aangedragen door de deelnemers, zijn weergegeven in deze factsheets (tekst gaat door onder de factsheets).

Ruud Münstermann, bestuurder bij HAGV, is tevreden over het rapport en vindt de resultaten goed bruikbaar: “Het onderbouwt de signalen van personele krapte met data en tegelijkertijd geeft het zicht op de belangrijkste knelpunten (b.v. doktersassistenten) en mogelijke oplossingsrichtingen. Het biedt een goede opstap voor het gesprek in de HAGV-Ledenraad over de ‘infrastructuur’ van de huisartsenzorg: de noodzaak van verregaande samenwerking tussen huisartsenpraktijken – per hagro, wijk of gemeente – om vraagstukken zoals de arbeidsmarktkrapte gezamenlijk aan te pakken!”

De resultaten worden wat Ruud betreft dus langs twee sporen opgepakt: gericht beleid op het opleiden, werven en binden van personeel, en het verkennen van groepering van huisartsenpraktijken. Ben je geïnteresseerd in het volledige rapport? Neem dan contact op met Ruud via MunstermannR@hagv.nl.

Meer informatie

Benieuwd naar wat Mura verder doet op het gebied van ‘lekker blijven werken in de zorg’ en datamanagement? Je leest het hieronder. Wil je meer weten over het onderzoek? Of heb je ideeën voor een onderzoek binnen je eigen praktijk, hagro of wijk? Neem contact op met de adviseurs die dit onderzoek uitvoerden, Esmee Boerstal en Ellen Selten.