Privacy en voorwaarden

Privacy statement – versie: 17 juli 2021

Stichting Mura Rosadvies (KvK 11058862) en Stichting Mura Zorgadvies (KVK 62266136) (hierna te noemen Mura Zorgadvies) zijn gevestigd aan de Edisonring 15, 6669 NA Dodewaard. Dit privacy statement beschrijft hoe wij bij Mura Zorgadvies omgaan met persoonsgegevens die wij verwerken.

1.   Welke persoonsgegevens kan Mura Zorgadvies verwerken?
Mura Zorgadvies kan persoonsgegevens over jou verwerken, die je aan ons verstrekt hebt omdat je:

  • je aangemeld hebt voor onze nieuwsbrief, voor een kennissessie, bijeenkomst of scholing;
  • het contactformulier op onze website hebt ingevuld;
  • gebruik maakt van onze diensten;
  • bij ons gesolliciteerd hebt.

Wij kunnen de volgende door jou aangeleverde gegevens verwerken: voor- en achternaam, geslacht, (praktijk)adres gegevens, (praktijk dan wel mobiele) telefoonnummer, e-mailadres, beroep, IBAN en BIG registratienummer.

2.   Waarom heeft Mura Zorgadvies persoonsgegevens nodig?
Mura Zorgadvies verwerkt je persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je actief (per telefoon, e-mail, post, digitale nieuwsbrief) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Mura Zorgadvies je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van diensten voortvloeiend uit een met jou gesloten overeenkomst.

3.   Hoe lang bewaart Mura Zorgadvies uw gegevens?
In geval een bewaartermijn van persoonsgegevens wettelijk is vastgelegd, houdt Mura Zorgadvies zich daaraan.
Mura Zorgadvies bewaart persoonsgegevens van haar doelgroepen (zorgverleners) zolang de gegevens actueel zijn. Jouw gegevens worden nadat je bij ons hebt aangegeven niet langer praktiserend te zijn, binnen een half jaar verwijderd.

Voor stakeholders en leveranciers geldt dat gegevens bewaard worden zolang zij tot die categorie behoren. Uiterlijk een half jaar na beëindiging van de samenwerking worden de gegevens verwijderd.

Gegevens van sollicitanten bewaren we tot maximaal een maand nadat de betreffende sollicitatieprocedure is afgerond, tenzij anders schriftelijk met de betreffende persoon is overeengekomen.

4.   Deelt Mura Zorgadvies persoonsgegevens met anderen?
Mura Zorgadvies verstrekt de door jou verstrekte persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst of indien wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten.

5.   Brengt Mura Zorgadvies websitebezoek in kaart?
Door middel van cookies worden gegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren van de website. Zo meten we welke items gelezen worden. Dat helpt ons bijvoorbeeld om te bepalen over welke onderwerpen we nog meer kunnen publiceren of waarover we een volgende kennissessie kunnen organiseren.
Ook gebruiken we Google Analytics voor analytische doeleinden, zoals het meten van het aantal websitebezoekers en de duur van een bezoek. Mura Zorgadvies heeft:

  • een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
  • de gegevens versleuteld en anoniem verwerkt;
  • ‘gegevens delen’ met Google uitgezet.

6.   Kan ik mijn gegevens inzien, laten aanpassen of laten verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens indienen door een e-mail te sturen naar info@mura.nl. Wij vragen je ter controle van je identiteit een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen (waarbij je pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt). Wij zullen daarna binnen vier weken contact met je opnemen.

7.   Hoe heeft Mura Zorgadvies persoonsgegevens beveiligd?
Mura Zorgadvies neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Mura Zorgadvies maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Formulieren worden via een beveiligde verbinding, versleuteld verstuurd. Ook werken wij met encryptie van bestanden. De persoonsgegevens verbonden aan de nieuwsbrieven die Mura verstuurt, kunnen mogelijk worden opgeslagen op servers buiten de EU.

Indien je meer informatie wenst over de beveiliging van aan Mura Zorgadvies verstrekte persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via: info@mura.nl.
Mura.nl is een website van Yard Internet.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 17 juli 2021. Mura Zorgadvies kan dit privacy statement wijzigen. In geval van wijziging zal dit kenbaar worden gemaakt in dit privacy statement op onze website.

Algemene voorwaarden

Lees hier onze algemene voorwaarden:
Algemene voorwaarden Mura maart 2024