Naar nieuws

Eerstelijnscentrum Tiel: Meer Tijd Voor de Patiënt door in te zetten op werkgeluk

28 juni 2023

Een pilot binnen het Eerstelijns Centrum Tiel met Meer Tijd Voor De Patiënt (MTVP) vormde de aanleiding om binnen de huisartsenteams gezamenlijk aan de slag te gaan met werkgeluk. Huisarts Wim Arends vertelt over de concrete stappen die hij en zijn collega’s al hebben gezet.

Goed in je vel zitten

Huisarts Wim Arends

Wim: “Wij hadden ons opgegeven voor een pilot met MTVP. In de gesprekken die we voerden om dat handen en voeten te geven, kwamen we steeds weer tot de conclusie dat werkgeluk een belangrijke rol speelt. Goed in je vel zitten op je werk als professional, is immers een belangrijke voorwaarde voor goede zorg. Daarom besloten we om van ‘werkgeluk een aparte pijler te maken in onze MTVP-aanpak, die vanaf dit jaar een breder vervolg krijgt binnen het ECT.”

Wim licht toe waar hij en zijn collega’s tegenaan liepen in Tiel. “Dat is toch vooral het verloop én de uitdaging om de juiste nieuwe collega’s te vinden op de arbeidsmarkt. Door die situatie is de werkdruk flink toegenomen. En al die wisselingen hebben hun impact op de dynamiek in de teams. Daarom heeft het binden en behouden van mensen echt onze aandacht. En dat is iets waar het vergroten van werkgeluk in onze visie aan kan bijdragen.”

Starten met een bevlogen inspiratiesessie

Het ECT begon met een inspiratiesessie over werkgeluk voor álle collega’s uit de vier teams,. “Door flink te benadrukken hoe belangrijk we dit thema vinden, was de opkomst goed. Want ‘werkgeluk’ klinkt misschien wat vaag als je nog niet goed weet wat het is en wat jij er mee kunt. Maar deze sessie werd ontzettend positief ontvangen en gaf echt een boost. Wat vooral bleef hangen bij collega’s, was het inzicht dat het niet meteen heel groots en heel duur hoeft. Maar dat je ook klein kunt beginnen én dat je zelf ook dingen kunt doen.”

Werkgroep om te concretiseren

Inspiratie is een goed start. Maar om écht aan slag te gaan startte binnen het ECT een werkgroep met enthousiaste collega’s om het onderwerp verder te concretiseren. Wim: “Daarin zitten collega’s van verschillende praktijken en disciplines. In de eerste vervolgsessie namen we allemaal een voorwerp mee, dat voor ons symbool staat voor werkgeluk. Om daar vervolgens wat over te vertellen. Dat was erg leuk.

Ook de manager van het ECT sloot aan en die bracht een beeldje mee van een luiaard. Dat is een wisseltrofee met de naam ‘luie donder award’ voor collega’s die zich bij bureaucratische regels bewust afvragen: moet ik dit eigenlijk wel doen? En het vervolgens soms naast zich neerleggen. Dat zouden we allemaal weleens moeten doen voor ons werkgeluk! Het beste van de sessie was bovendien dat het niet ging over wat er allemaal niet goed gaat en opgelost moet worden. Maar over wat er wél goed gaat en welke kleine dingen je wél kunt doen.”

“We besloten om van ‘werkgeluk’ een aparte pijler te maken in onze MTVP-aanpak.”

In een tweede bijeenkomst werd aantal ideeën verder uitgewerkt. “Het leuke is dat elk team al wel iets deed op gebied van werkgeluk en vitaliteit”, vertelt Wim. “Zo is er een team met een complimentenbord, een team dat gratis fruit beschikbaar stelt, een team dat de dag gezamenlijk begint met een dagstart, een team dat werkt met zit-sta-bureaus… We leren van elkaar en wij hebben in onze praktijk al een paar dingen overgenomen.”

Ambassadeur werkgeluk in eigen team

Wim hoopt dat de verschillende teams een invulling kunnen geven aan werkgeluk, die bij het team past. Daarbij wordt niets opgelegd. “Verplichten heeft weinig met werkgeluk te maken. Tegelijk willen we de aandacht wel vasthouden in de waan van de dag. Daarom zijn de leden van de werkgroep ambassadeur van werkgeluk in hun eigen team. We praten over hoe je die rol kunt invullen, zodat ieder dat op zijn eigen manier kan doen. Soms onopvallend, soms op de voorgrond.” Wim geeft een voorbeeld: “Op dit moment volgen bijvoorbeeld veel collega’s een training over positieve gezondheid. Dit heeft consequenties voor de teamleden die achterblijven. Daar kan de werkdruk immers even toenemen. Op zo’n moment voeren we dan niet een gesprek over werkgeluk. Want door goed te timen voorkom je dat er aversie ontstaat tegen iets dat eigenlijk heel mooi is.”

Wim geeft nog wat voorbeelden van wat er binnen zijn team gebeurt op gebied van werkgeluk: “We organiseren maandelijks leuke activiteiten, of we lunchen bijvoorbeeld samen. Laatst hadden we na een vergadering een mini-bbq bij een collega die hier om de hoek woont. Ook halen we vaker wat lekkers, zoals ijsjes in de zomer. En ook daar is het zoeken naar de balans, want het moet een niet standaard worden, je wilt dat het verrassend blijft.”

Werkgeluk meewegen bij besluitvorming

Wim merkt dat de sfeer in zijn team verbeterd is door de gesprekken over werkgeluk. “Werkgeluk speelt nu een rol in ieders hoofd. Je vraagt je bij besluitvorming nu eerder af: als we dit besluit nemen, wat betekent dat dan voor het werkgeluk? Het is goed als dit een factor is die steeds meer meeweegt.”

Tot slot heeft Wim nog het advies om te zorgen voor commitment van het management. “Voor hen is de drijfveer zeer zeker de urgentie op binden en behouden van medewerkers. En dat opent ruimte voor hen om tijd en mogelijkheden beschikbaar te stellen voor werkgeluk.”

Werken bij het ECT

Voor het vraagstuk van binden van nieuwe collega’s is het belangrijk dat je deelt dat je een goede werkgever bent. Het ECT ontwikkelde de website Werken bij. Daarop vind je onder andere filmpjes waarin collega’s vertellen over hun dag en hun werkplezier.

Vragen?

Wil jij ook met MTVP aan de slag in je praktijk? Mura kan je hierbij ondersteunen. Download voor meer inzichten, tips en tools onze Whitepaper Zorgmedewerkers binden en behouden. Handvatten en tips voor vitale en veerkrachtige medewerkers.

Neem gerust contact op met adviseurs Esmee Boerstal en Anne-Marie Winkelman. Zij weten alles over de mogelijkheden die Mura biedt rondom het thema Lekker Blijven Werken in de Zorg.