Naar ons aanbod

Digitalisering in de eerste lijn

Zorgverleners worden zich steeds bewuster van de noodzaak tot digitalisering. Juist nu, met een veranderende zorgvraag, stijgende zorgkosten en de arbeidsmarktkrapte, geeft digitalisering een extra stimulans om slimme, passende, toegankelijke zorg te bieden.

Maar waar begin je? Welke innovatie omarm je en welke niet? Wat is er voor nodig om te starten met een digitale innovatie? En is iedereen voldoende digitaal vaardig en bereidwillig om te veranderen? Mura Zorgadvies helpt je met het ontwikkelen van een visie, het starten met digitale innovatie of een verandertraject om digitalisering in de praktijk te brengen.

Waar zetten we op in?

Digitalisering is een middel en geen doel. Digitalisering moet bijdragen aan de oplossing van een voelbaar probleem en kan mensen ‘ontzorgen’. Dát maakt dat zorgverleners er ook echt mee aan de slag willen. Het succesvol laten landen van digitale innovaties vraagt om een transformatie waarbij gebruikers (zorgverleners én patiënt) centraal staan. Bestaande zorgprocessen en digitale mogelijkheden combineren we slim, zodat digitalisering niet als ‘extra’ ‘er bovenop’ komt. Veranderen is een werkwoord. Wij helpen je bij het versterken van je veranderkracht, het (durven) uitproberen van digitale innovaties en blijven leren. Onze ambitie? Organisaties voelen zich geïnspireerd én uitgedaagd om met digitale zorg aan de slag te gaan.

Hoe doen we dat?

Digitalisering staat nooit op zichzelf. Je moet Kennen, Kunnen en Kiezen waarop en hoe je digitalisering inzet. Het begint met bewustwording van de urgentie en het kennen van de mogelijkheden. Mura deelt goede (regionale) voorbeelden, kennis en ervaringen. Wil je aan de slag? Dan is de volgende stap het kiezen van de innovatie die bij jou past, concretisering van plannen en het implementeren daarvan. Hierbij is aandacht geven aan digitale en verandervaardigheden (kunnen) essentieel.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Misschien duizelt het je wel eens door de veelheid aan mogelijkheden. Het helpt in ons aanbod daarom ook om te denken in de drie genoemde categorieën waarin je digitalisering inzet: Kennen, Kunnen en Kiezen. We leggen het hieronder uit.

Kennen

Inzicht geven in kansen én het tonen waar welke mogelijkheden liggen, motiveert en enthousiasmeert professionals om met digitale innovatie aan de slag te gaan. We creëren overzicht en delen goede voorbeelden. Zo helpen we je om ‘door de bomen het bos te zien’ en ‘hoef je niet het wiel steeds zelf uit te vinden’. Dit doen we met inspiratiesessies, bijeenkomsten en diverse communicatie-uitingen waarmee we actief, kennis, ervaringen en goede concepten delen, zowel over digitale innovaties als de benodigde vaardigheden (zie kunnen).

Drie leestips:

  1. Wegwijs in digitale innovaties in de zorg: waar(mee) begin je?‘. Mura hanteert voor het overzicht vier categorieën van digitale innovaties.
  2. Drie tips van huisarts Bart Timmers uit de inspiratiesessie “De hybride praktijk: hoe dan?”
  3. Deze digitale innovaties werken volgens zorgverleners in de regio Gelderse Vallei

Kunnen

Digitale transformatie gaat over ook over veranderen van gedrag. Het gaat niet alleen om een technologische innovatie, maar ook een sociale verandering. Professionals moeten willen én kunnen omgaan met innovaties. Dit vraagt om digitale vaardigheden en om verandervaardigheden. Er ligt een belangrijke taak voor bestuurders en leidinggevenden van zorgorganisaties om digitale vaardigheden en verandervaardigheden binnen de organisaties op niveau te krijgen vanuit een duidelijke visie en leiderschap op de rol van digitalisering.

Ontwikkelen van digitale vaardigheden

Het ontbreken van digitale vaardigheden is een onderschat probleem wanneer een organisatie digitale innovaties succesvol wil implementeren. Als je onvoldoende digitale vaardigheden hebt, kan dit een oorzaak zijn van werkdruk, stress en uiteindelijk zelfs het verlaten van de zorg. Wij helpen je ervoor te zorgen dat medewerkers beschikken over die benodigde digitale vaardigheden en verandervaardigheden die nodig zijn om zijn functie goed te kunnen uitoefenen, nu en in de toekomst. Dit doen we onder meer door de opleiding tot digicoach in de regio te organiseren, een regionaal netwerk van DiVa-ambassadeurs te initiëren en leidinggevenden te voorzien van tools om verander- en digitale vaardigheden te verwerven in de huidige organisatiecultuur.

Drie leestips:

Kiezen

Weten wat er mogelijk is, is stap één. Maar kiezen wat bij jou, je organisatie en je patiënt/cliënt past is stap twee. Zie je door de bomen het bos weer en wil je aan de slag? Zet dan een eerste stap(je)! Mura helpt je met het ontwikkelen van een visie, het starten met digitale innovatie of een verandertraject om digitalisering in de praktijk te brengen. Het gaat erom digitalisering te concretiseren. Want angst voor verandering, voor meer werk in plaats van minder remt nu vaak de implementatie. Door te laten zien dat het werkt creëer je een sneeuwbaleffect. Digitale innovaties moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen willen ze succesvol zijn. Ze:

  • dragen bij aan slimmer en leuker werk(en);
  • passen binnen bestaande (zorg)processen;
  • worden gedragen door zorgverleners;
  • bieden meerwaarde voor de patiënt;
  • zijn kansrijk voor structurele vergoeding.

Twee leestips:

Nieuwsgierig naar deze onderwerpen en wat Mura voor je kan betekenen? Neem dan contact op met Esmee Boerstal of Huub Creemers.