Naar nieuws

Het Nationaal Werkgeluk Onderzoek 2022: Staat werkgeluk ook op jouw agenda?

20 september 2022

De week van het werkgeluk is een wereldwijd fenomeen, waar maar liefst 40 landen aan meedoen. Het doel? Werkgeluk moet hoger op de agenda komen in elke organisatie. En dat vraagt om de nodige transformatie in ons denken en doen. Door de resultaten van het Nationaal Werkgeluk Onderzoek 2022 met je te delen, hopen we dat werkgeluk ook op jouw agenda komt. Want die resultaten vragen om actie.

Werkgeluk in Nederland

Jaarlijks wordt het werkgeluk onder de Nederlandse bevolking gemeten door de MonitorGroep en Gelukkigwerken Academy in samenwerking met verschillende partners. De eerste resultaten van het Nationale Werkgeluk Onderzoek (NWGO) van 2022 werden op maandag 19 september gedeeld in een webinar. Het gemiddelde rapportcijfer voor werkgeluk blijft al enkele jaren gelijk, op een 7,2. Uiteraard zijn er verschillen tussen bijvoorbeeld leeftijdscategorieën (55+-ers scoren hoger dan 25-35 jarigen) en tussen sectoren. In de zorg zie je het cijfer dalen van een 7,6 in 2019 naar een 7,3 in 2020 en een 7,2 in 2021 en 2022 (in de Corona-pandemie).

Meten van werkgeluk, werkdruk en nuances

De standaard-indicatoren die bepalend zijn voor werkgeluk zijn De 8 van werkgeluk. In vijf van de acht factoren zijn er geen opvallende wijzingen ten opzichte van 2021 (vertrouwen, voldoening, competentie, autonomie en waardering). Opvallend zijn een afname in werkplezier en zingeving, maar met name het cijfer op verbinding is afgenomen. Hierbij gaf 12% aan zich onvoldoende verbonden te voelen met zijn of haar collega’s. Dit hangt niet direct samen met het aandeel dat iemand thuis mag werken, maar vooral of iemand tevreden is met de hoeveelheid waarin hij/zij mag thuiswerken. Hieruit kan geconcludeerd worden dat rekening houden met ieders persoonlijke wensen essentieel is.

Gemiddeld over de sectoren geeft zo’n 20% van de werknemers aan een hoge en hinderlijke werkdruk te ervaren. De werkdruk in de zorg is ten opzichte van 2021 gestegen van 21% naar 25%. Ook dit zal je wellicht niet verbazen. Toch is dit een zorgelijke trend, want goed gekwalificeerd, voldoende en tevreden personeel behouden is essentieel voor toekomstbestendige zorg. Let wel, zowel een te lage als een te hoge werkdruk heeft invloed op het werkgeluk, waarbij een te hoge werkdruk niet persé negatief is voor iemands werkgeluk. Ook andere factoren van werkgeluk spelen daarbij een belangrijke rol zoals bijvoorbeeld autonomie en zingeving.

Aandacht voor werkgeluk

De onderzoekers concluderen ietwat teleurgesteld dat ze niet konden vaststellen dat organisaties in de afgelopen jaren meer aandacht aan werkgeluk zijn gaan besteden. Wat ze wel zien, is dat werknemers die werken in organisaties die veel aandacht besteden aan werkgeluk, hun werkgeluk aanzienlijk hoger beoordelen (met een 8,6). Zeker in sectoren met een arbeidskrapte wordt verwacht dat meer aandacht aan werkgeluk geven loont, omdat juist daar vragenstukken als aantrekken en binden spelen. Wist je dat Mura je op weg kan helpen, kijk op: Lekker blijven werken in de zorg – Mura.

Week van het werkgeluk
Weten wat er te doen is in de week van het werkgeluk 2022 (19 – 25 september)?
Kijk op: Agenda – Weekvanhetwerkgeluk en op Nationaal Werkgelukonderzoek.