OZOverbindzorg in Rivierenland

In de zorg is tegenwoordig een woud aan communicatiemiddelen beschikbaar. Dus je zou verwachten dat de communicatie tussen zorgverleners onderling en met patiënten gesmeerd loopt. Helaas blijkt dat nog niet de realiteit. OZOverbindzorg brengt daar verandering in.

De juiste mensen op het juiste moment op de hoogte van de juiste informatie, dat is de kracht van OZOverbindzorg. Daardoor kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat een patiënt ongewenst wordt gereanimeerd. Of dat een kwetsbare oudere binnen korte tijd twee maal een huisbezoek over eenzaamheid krijgt. OZOverbindzorg laat de onderlinge communicatie beter verlopen.

Eén gezamenlijk communicatieplatform: OZOverbindzorg

Betere en efficiëntere samenwerking rondom de zorg voor thuiswonende ouderen is essentieel om de toenemende zorgvraag op te vangen. In Rivierenland zetten de partners in het programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’ daarom samen in op OZOverbindzorg: OZOverbindzorg is een organisatie-overstijgend digitaal communicatieplatform. Iedereen (sociaal, zorg, medisch domein, patiënt en mantelzorger) die betrokken is bij de ondersteuning en zorg van een inwoner, kan elkaar hier vinden en kan – AVG-proof – communiceren. De inwoner bepaalt wie er toegang krijgt tot zijn netwerk in OZOverbindzorg. Door alle organisaties met elkaar te verbinden, verbetert de samenwerking en daardoor de zorg voor de inwoner. OZOverbindzorg is in Nederland al breed geïmplementeerd en won in 2019 de Nationale Zorginnovatieprijs.

Wat levert het op?

Het gebruik van OZOverbindzorg zorgt ervoor dat professionals minder tijd kwijt zijn aan ‘regelzaken’ en meer tijd kunnen besteden aan zaken die er toe doen zoals direct patiëntcontact. Het geeft hen bovendien meer voldoening en werkplezier. Zij krijgen meer overzicht van de zorg en ondersteuning van de patiënt, en hebben de middelen om meer pro-actief in plaats van reactief te werken, wat bijdraagt aan betere kwaliteit van zorg en ondersteuning. Voor de patiënt en mantelzorger betekent het meer regie, minder dubbelingen en het geeft meer rust te weten dat de zorg goed afgestemd is.

Een mantelzorger geeft aan: “Ik ben soms best onzeker over de zorg die ik moet leveren. Via OZOverbindzorg kan ik makkelijk een vraag stellen en krijg ik snel een antwoord terug. Dit ervaar ik als zeer prettig en het geeft mij rust.”

Goed samenwerken met OZOverbindzorg

Wijkverpleegkundige Kim van Wordragen, huisarts Nettie Schaafsma en verpleegkundig specialist/wondexpert Jolanda Kuijer laten zien hoe ze via OZOverbindzorg samenwerken rond echtpaar Kool.

Zo krijg je een indruk van OZO in 3 minuten!

Nóg een systeem, is dat echt nodig?

Er zijn al veel systemen in de zorg in gebruik, zoals Portavita, VIP-live, Carenzorgt, Beter Dichtbij, ZorgDomein, Caress, et cetera. Sommige systemen zijn alleen voor dossiervoering, voor een verwijzing, of voor informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgverlener. Veel systemen zijn van één discipline. Soms kunnen andere partijen op verzoek toegang tot het systeem krijgen. In de praktijk werkt dit vaak niet: het eigen maken van het systeem kost (te) veel tijd en moeite en het blijft het systeem van de ánder. De systemen zorgen zo dat er meer en/of dubbel gecommuniceerd wordt of soms zelfs helemaal niet (waar was mijn inlog van systeem X ook weer…). Aan OZOverbindzorg kan iedereen meedoen, het voldoet aan privacywetgeving en is per patiënt op maat ingericht. OZOverbindzorg is eigenlijk geen ‘systeem’, maar een manier van communiceren. Het kan bijvoorbeeld bellen of (beveiligde) mails vervangen.

Sociaal domein werkt met OZOverbindzorg:
“De handigste en snelste manier van communiceren voor mensen met volle agenda’s”

Medewerker sociaal wijkteam Janine van der Heiden en wijkcoach Loes van Delft werken veel samen rondom cliënten via OZOverbindzorg.

OZOverbindzorg in Rivierenland

In september 2019 startten de partners in het programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’ met een pilot OZOverbindzorg voor thuiswonende ouderen met complexe zorgvragen. Het netwerk rondom drie huisartsenpraktijken in de regio, zoals de huisarts, praktijkondersteuner, thuiszorg, apotheker, welzijnsmedewerker, dementieconsulent, specialist ouderengeneeskunde en paramedici verenigden zich via het platform OZOverbindzorg. Zodra er meer dan één zorg- of hulpverlener betrokken is bij een oudere, heeft OZOverbindzorg meerwaarde. Monodisciplinaire acties en dossiers blijven via eigen systemen en procedures verlopen. De oudere en/of mantelzorger bepaalt wie er toegang krijgt tot zijn netwerk in OZOverbindzorg.

Uit de pilot volgde het advies over brede implementatie van OZOverbindzorg in Rivierenland.  Met subsidie vanuit de SET-regeling wordt OZOverbindzorg vanaf voorjaar 2020 stapsgewijs breder in de regio opgestart, rondom lokale netwerken. We trainen professionals in lokale netwerken en ondersteunen bij de implementatie. Zo werken we er in drie jaar naar toe om minimaal 60% van de 6.300 kwetsbare ouderen deel te laten nemen aan OZOverbindzorg.

Informatie voor gebruikers van OZOverbindzorg

Meer informatie

Wil je meer te weten komen over OZOverbindzorg? Lees dan verder in deze artikelen:

Lees de laatste nieuwsbrief van OZOverbindzorg (november 2022).

Aanmeldformulier voor de Nieuwsbrief OZOverbindzorg

Ja, ik meld mij aan voor de Nieuwsbrief OZOverbindzorg.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.