Naar nieuws

OZOverbindzorg breidt uit: start pilot Jeugd in Tiel

28 september 2022

De zorg rondom jeugdigen is complex. In de regio Rivierenland ontvangt één op de tien kinderen een vorm van jeugdhulp. Goede afstemming tussen professionals is belangrijk voor samenwerking en coördinatie van de zorg. En niet alleen onderling, maar juist samen met de cliënt en naasten. Daarvoor is OZOverbindzorg het ideale communicatieplatform.

Overzichtelijk en veilig communiceren

Zoals gezegd, een belangrijk uitgangspunt is eigen regie: niet ‘over’, maar ‘samen met’ de cliënt en zijn/haar naasten communiceren over de zorg. Om met de juiste personen af te kunnen stemmen is het belangrijk dat er een goed overzicht is van wie er betrokken zijn bij een cliënt. Digitaal communicatieplatform OZOverbindzorg biedt dat overzicht, waardoor de jeugdige cliënt eenvoudig, laagdrempelig en beveiligd met hen kan communiceren. Cliënten en naasten kunnen op elk gewenst moment zorgvragen stellen, gericht aan de specifieke professionals of betrokkenen. Hiermee stimuleer je zelfredzaamheid, eigen regie en de interdisciplinaire samenwerking tussen professionals uit de verschillende domeinen.

Start pilot Jeugd in Tiel

Op dit moment worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de daadwerkelijke start van de pilot voor de doelgroep jeugd in Tiel, mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw. Een enthousiaste groep professionals – van POH Jeugd GGZ tot intern begeleiders van basisscholen – staat in de startblokken om eenvoudiger en efficiënter met elkaar te communiceren. Maar vooral ook samen met de jeugdigen en hun ouders/verzorgers. OZOverbindzorg start in twee lokale netwerken. Eén netwerk vanuit het Eerstelijnscentrum Tiel, met de POH jeugd GGZ als aanjager. Het andere netwerk start vanuit de basisscholen, omdat zij ook veel betrokken zijn bij jeugdigen die extra ondersteuning ontvangen van een groot netwerk aan hulpverleners.

Vervolg

In de pilotperiode wordt intensief gemonitord en geëvalueerd om te beoordelen of we deze pilot kunnen uitbreiden naar een borging van OZOverbindzorg Jeugd. Over een aantal maanden meer nieuws hierover, het kan zomaar zijn dat Tiel dan een voorbeeld wordt voor de overige gemeenten in Rivierenland. Daar gaan we voor!

Meer informatie

Wil je meer weten over OZOverbindzorg voor jeugdzorg of specifiek over deze pilot? Neem contact op met Anne-Marie Winkelman.