Naar nieuws

OZOverbindzorg; niet meer weg te denken in de dagelijkse communicatie

10 november 2023

Drie jaar geleden startten we in Rivierenland met het communicatiesysteem OZOverbindzorg voor (kwetsbare) ouderen. In de evaluatie kijken we terug op de resultaten, de genomen drempels en behaalde successen. Waarom startten we ook alweer met OZOverbindzorg? En we kijken vooruit: Wie zijn er betrokken en hoe kunnen we OZO nog verder uitbreiden? Hier lees je alvast een voorproefje op het gehele evaluatierapport.

Daarom startten we drie jaar geleden met OZOverbindzorg

Zie jij de bomen door het bos nog met alle beschikbare communicatiemiddelen? En loopt de communicatie tussen de (zorg)professionals onderling en de patiënt en mantelzorgers altijd op rolletjes? Helaas blijkt dit nog niet altijd het geval, maar OZOverbindzorg heeft in de regio al veel hierin verbeterd. Het domeinoverstijgende digitale communicatieplatform weet steeds meer mensen met elkaar in verbinding te brengen. (Zorg)professionals en patiënten en mantelzorgers zien meerwaarde en willen het systeem niet meer kwijt!

Wat levert OZOverbindzorg de gebruikers op?

Het gebruik van OZOverbindzorg zorgt ervoor dat professionals minder tijd kwijt zijn aan ‘regelzaken’ en meer tijd kunnen besteden aan zaken die ertoe doen zoals direct patiëntcontact. Het geeft hen bovendien meer voldoening en werkplezier. Zij krijgen meer overzicht van de zorg en ondersteuning van de patiënt, en hebben de middelen om meer proactief in plaats van reactief te werken, wat bijdraagt aan betere kwaliteit van zorg en ondersteuning. Voor de patiënt en mantelzorger betekent het meer regie, minder dubbelingen en het geeft meer rust te weten dat de zorg goed afgestemd is.

De hobbelige weg; stap voor stap

De start van het gebruik van OZO lag bij de huisartsenpraktijken. Met hen brachten we het netwerk in kaart met wijkverpleegkundigen, paramedici, apothekers en natuurlijk welke van hun patiënten we wilden uitnodigen voor deelname. Dit vroeg veel uitleg, want de veelgehoorde eerste reactie was “weer een systeem erbij”. Terwijl OZO je leven juist makkelijker maakt door overbodige schakels in de communicatie er tussenuit te halen. En met resultaat: uiteindelijk zijn na drie jaar bijna alle huisartsenpraktijken met hun netwerk in Rivierenland aangesloten!
Stap voor stap gaat OZO vooruit; het sociaal domein haakt in steeds meer netwerken aan, OZO wordt meer toegankelijk voor ook andere doelgroepen, zoals jeugd. En dat zorgt ervoor dat OZO steeds meer raakt ingebed in Rivierenland.

Van cijferlijst tot verbeterpunten

Patiënten en mantelzorgers en (zorg)professionals zijn positief, maar zien ook verbeterpunten. Het gemiddelde cijfer is bijna een 8!
Meer betrokkenheid van iedereen bij het zorgproces, makkelijker communiceren op een gewenst tijdstip en in beeld hebben van alle betrokken (zorg)professionals is een echte pré. Het schakelen tussen systemen en realiseren van informatie-uitwisseling tussen verschillende applicaties is een uitdaging. Maar overall willen zowel de patiënten als de professionals het systeem niet meer kwijt!

De toekomst begint nu

Ondertussen werken alle professionals, OZOverbindzorg en Mura samen om het communicatiemiddel te verbeteren en binnen verschillende organisaties breder te implementeren. Zoals OZO ook bij andere doelgroepen inzetten, de gemeenten nog meer betrekken en zorgen voor regionale borging. Werk aan de winkel!

Het volledige evaluatierapport verschijnt eind dit jaar. Benieuwd naar de resultaten of wil je meer weten over OZOverbindzorg? Bekijk de themapagina met praktische tips en filmpjes, of neem contact op met Anne-Marie Winkelman.