Naar cases

Huisartsspreekuur Beweegklachten

Kaderhuisarts bewegingsapparaat Frank Boersma: “Bewegen doet leven!”

In Ede en Renkum houden huisartsen gespecialiseerd in het bewegingsapparaat, een speciaal spreekuur voor mensen met beweegklachten, zoals peesproblemen, spierklachten of artrose. Deze patiënten worden naar hen doorverwezen door de eigen huisarts. Het spreekuur voor beweegklachten zette Frank Boersma, kaderhuisarts bewegingsapparaat, samen met Mura Zorgadvies op. Het doel: werken aan een betere en effectievere behandeling van beweegklachten in de eerste lijn.

Drive voor bewegen

Sinds 2003 heeft Frank een huisartsenpraktijk in Ede. “Sporten en bewegen heeft mij altijd getrokken. Ook in mijn werk als arts. Al tijdens mijn huisartsenopleiding deed ik keuzestages sportgeneeskunde. En ik heb mij verder gespecialiseerd door de kaderopleiding bewegingsapparaat. Maar ik ben een echte huisarts”, lacht Frank. “Ik vind het juist heel interessant dat ik steeds met verschillende onderwerpen en verhalen van mensen bezig ben.”

Op onderzoek

Waarom is een huisartsenspreekuur beweegklachten nodig? “Het aantal mensen met beweegklachten groeit, mede door de vergrijzing. En die toename moeten we met z’n allen opvangen. Daarbij zorgen klachten aan het bewegingsapparaat voor veel ervaren (ziekte)last. Huisartsen hebben vaak weinig tijd om lang te zoeken naar de beste behandeling. Daarom wilde ik een huisartsspreekuur beweegklachten opzetten. Maar met alleen een idee heb je het nog niet geregeld.” En om dat tóch allemaal geregeld en georganiseerd te krijgen klopte Frank bij Mura aan.

Samen

“Zonder hun hulp had ik dit gewoon niet van de grond gekregen. Er is veel voor nodig om zo’n spreekuur op te zetten, Susan Adam adviseerde en ondersteunde mij daarin: onder andere draagvlak peilen bij de verschillende zorgdisciplines, zoals huisartsen, fysio-, ergotherapeuten en de orthopeed, contract regelen met de zorgverzekeraar en communicatie naar betrokken zorgaanbieders en patiënten. Daarbij komt dat ik de tijd niet heb om zo’n project alleen op te starten. Het uitwerken van een goed plan van aanpak kost veel tijd, maar met hulp van Mura is het wel gelukt; Mura heeft ervaring in het organiseren en opzetten van dit soort initiatieven. Ook als sparringpartner is Susan heel prettig.”

Efficiënter

“Ik geloof dat we veel meer uit de eerstelijnszorg kunnen halen. Als bijvoorbeeld de huisarts, ergo-, podo- en fysiotherapeuten en orthopeden meer met elkaar samenwerken, wordt de zorg efficiënter. Groot voordeel van het huisartsspreekuur is juist dat de kaderhuisarts goed weet wie waarin gespecialiseerd is en dus mensen gericht kan verwijzen of kan overleggen. Dan kunnen we samen kijken wat de beste behandelmethode is, ieder vanuit zijn eigen invalshoek. Zo krijgt de patiënt de beste zorg op de juiste plek,” vertelt Frank. “Verder kunnen huisartsen op korte termijn een afspraak maken op het spreekuur voor hun patiënt en heb ik relatief veel tijd voor het stellen van een diagnose en het geven van goede voorlichting.”

Resultaten smaken naar meer

Wat heeft de inzet van de kaderhuisarts tot nu toe opgeleverd? “Van de patiënten die door hun eigen huisarts naar mij zijn doorgestuurd, verwijs ik de helft van de patiënten naar de fysiotherapeut, een vijfde gaat naar een andere eerstelijns zorgaanbieder en slechts één op de tien naar de tweede lijn!”. Ook de patiënttevredenheid wordt doorlopend door Mura onderzocht en de resultaten zijn zeer positief: meer dan tachtig procent van de patiënten is (zeer) tevreden over de behandeling door de kaderhuisarts.

Uitbreiding huisartsspreekuur beweegklachten

Ook verwijzende huisartsen reageren positief op het huisartsspreekuur. Vanwege de positieve resultaten in het eerste jaar en de grote tevredenheid bij patiënten en verwijzende huisartsen wordt het spreekuur uitgebreid binnen Ede en naar Renkum, Heelsum, Wageningen en Bennekom. Om deze uitbreiding te realiseren werkt Frank Boersma sinds januari 2020 samen met Arjan van Andel, huisarts met affiniteit en ervaring met klachten van het bewegingsapparaat in Renkum.

Huisartsspreekuur Beweegklachten al drie jaar een succes!

Update – oktober 2020

Het huisartsspreekuur beweegklachten is een vorm van zorg die voor het derde jaar op rij zeer positief geëvalueerd is. In de infographic lees je er meer over: 2020-10 Infographic Spreekuur Beweegklachten HA jaar 1 tm 3