Naar nieuws

Netwerk Tiel startklaar voor OZOverbindzorg

26 mei 2020

Welke zorgprofessional herkent dit niet?

  • Ik heb niet altijd goed in kaart wie er betrokken zijn bij de patiënt.
  • Ik ben onvoldoende op de hoogte van wat de andere professional heeft gedaan bij de patiënt.
  • De bereikbaarheid van bepaalde disciplines is niet zo goed.
  • De informatieoverdracht tussen betrokkenen verloopt stroef. Ik mis bijvoorbeeld regelmatig een terugkoppeling.
  • Ik mis de cliëntenmap waarin alle professionals hun verslaglegging deden.

Deze en andere knelpunten werden tijdens de online startbijeenkomst OZOverbindzorg voor netwerk Tiel op maandagavond 25 mei voorgelegd. Meer dan vijftig professionals uit zorg en sociaal domein namen deel. En wat bleek? Veel herkenning! En dat terwijl dit soort knelpunten kunnen worden voorkomen. Hoe? Met OZOverbindzorg!

Verminderen van knelpunten

“Wat fijn dat er nu OZOverbindzorg in regio Rivierenland is!” is één van de reacties van de deelnemers. “Dit communicatieplatform waar we met álle professionals uit zorg en sociaal domein, de patiënt en mantelzorgers informatie uitwisselen, gaat zeker bijdragen aan het verminderen van deze knelpunten die we nu ervaren.” Het netwerk in Tiel is bezig met de voorbereidingen voor de uitrol. De planning is dat vanaf half juni cliënten daadwerkelijk gebruik kunnen maken van OZOverbindzorg.

Digitaal starten met implementatie

Ook in deze tijd is het dus mogelijk om digitaal te starten met de implementatie. Ben jij zorgverlener of werk je in het sociaal domein en wil jij ook eenvoudig communiceren met het netwerk van een cliënt? Neem dan contact op met Marjoke Dijkema of Suzan Buitenhuis.

Meer informatie

Wil je meer te weten komen over OZOverbindzorg? Lees dan verder in deze artikelen: