Programma Ouderenzorg: ‘Samen… Oud in Rivierenland’

In Rivierenland werken we nauw samen om kwetsbare ouderen te voorzien van de juiste zorg op de juiste plaats. ‘Samen… Oud in Rivierenland’ is dé aanpak waar zorg en sociaal domein samenwerken voor innovatieve zorg voor ouderen. Dit doen we met Eerstelijns Centrum Tiel, Zorggroep Gelders Rivierenland, Zorgcentra De Betuwe, Santé Partners, SZR, Ziekenhuis Rivierenland, GGD Gelderland Zuid, de Rivierenlandse gemeenten en Mura Zorgadvies.

Voor wie?

Het programma ‘Samen … Oud in Rivierenland’ richt zich op (kwetsbare) ouderen vanaf 65 jaar en hun sociale omgeving. Het gaat hierbij zowel om zelfstandig thuiswonende ouderen als ouderen in een intramurale setting. Het programma strekt zich uit over de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe en West Maas en Waal.

(klik op de afbeelding)

Wat willen we?

De ambitie van het programma is dat de kwetsbare ouderen in de regio zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, met behoud van eigen regie en met ondersteuning dicht bij huis rond de kwetsbare oudere en zijn sociaal netwerk. Deze ambities worden op projectniveau vertaald naar doelstellingen op niveau van Quadruple Aim (zie afbeelding). De projecten binnen het programma werken aan het:

 • Verminderen van (relatieve) instroom van 65+-ers in de acute zorg (HAP/SEH);
 • Verbeteren van de efficiëntie van de samenwerking in de driehoek medisch – (thuis)zorg – welzijn/sociaal domein;
 • Vergroten van de eigen regie en kwaliteit van leven van (kwetsbare) ouderen;
 • Betere aansluiting van preventie en zorg door domein overstijgende keten- en netwerkzorg.
(klik op de afbeelding)

Hoe doen we dat?

Belangrijke uitgangspunten in ‘Samen… Oud in Rivierenland’ zijn dat we bij alles wat we doen:

 • De oudere centraal stellen: gericht op regie bij de oudere;
 • Coördinatie van zorg verbeteren: in de driehoek medisch-zorg-welzijn;
 • De best passende oplossing voor de oudere zoeken: stepped care en effectieve inzet van middelen;
 • Betere aansluiting tussen preventie en zorg realiseren, door domein overstijgende samenwerking.

Wat doen we in 2021?

De projecten waaraan wordt gewerkt zijn hieronder opgenomen. De onderlinge samenhang en betrokken partijen wordt duidelijk in de infographic.

(klik op de afbeelding)
 1. Netwerk dementie;
 2. Netwerkvorming en versterking samenwerking driehoek medisch, (thuis)zorg, welzijn;
 3. OZOverbindzorg;
 4. Praten over later / proactieve vroegtijdige zorgplanning en preventieve aanpak;
 5. Vallen en vitaal bewegen;
 6. Geïntegreerde aanpak van vroegsignalering;
 7. Netwerken geriatrie;
 8. Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde (SO), o.a. pilot MESO.

Rol Mura

Mura is programmamanager van ‘Samen… Oud in Rivierenland’. Heb je vragen over het programma of over de projecten? Wil je het werkplan 2021 ontvangen? Neem dan contact op met Eefje de Bruijne.

Lees de laatste nieuwsbrief Samen Oud in Rivierenland (juni 2021).

Nieuwsbrief Samen... Oud in Rivierenland

Blijf op de hoogte van het programma Samen... Oud in Rivierenland en meld je aan voor de nieuwsbrief.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.