Programma Ouderenzorg: ‘Samen… Oud in Rivierenland’

In Rivierenland werken we nauw samen om ouderen te voorzien van de juiste zorg op de juiste plek. ‘Samen… Oud in Rivierenland’ is dé aanpak waar zorg en sociaal domein samenwerken voor innovatieve zorg voor ouderen. Dit doen we met Eerstelijns Centrum Tiel, Zorggroep Gelders Rivierenland, Zorgcentra De Betuwe, Santé Partners, SZR, Ziekenhuis Rivierenland, GGD Gelderland Zuid, de Rivierenlandse gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe en West Maas en Waal. Mura Zorgadvies is programmamanager.

Wat is de gedeelde ambitie?

Al vier jaar werken zorg en sociaal domein samen in Samen Oud om (kwetsbare) ouderen te voorzien van de juiste zorg op de juiste plek.  Maar de uitdagingen in de ouderenzorg zijn groot en worden -ook in Rivierenland- nog groter. Dat vraagt om anders kijken, andere oplossingen, anders samenwerken en met andere partijen. Eind 2021 herformuleerden we met het kernteam Samen Oud de visie en ambitie. Waarbij we nog scherper hebben gekeken naar wat nodig is om de uitdagingen in de ouderenzorg samen aan te kunnen. Dat betekent nog meer aandacht voor leefstijl, vitaliteit en meer aandacht voor alle ouderen en niet alleen kwetsbare ouderen.

De ambitie van ‘Samen… Oud in Rivierenland’ -zoals hierboven gevisualiseerd- is als volgt:
Ouderen in Rivierenland zijn goed voorbereid op hun oude dag en leven zo gezond mogelijk in een vertrouwde fysieke en sociale omgeving. Als zij hulp of zorg nodig hebben dan is die ook beschikbaar en goed geregeld. Hierdoor voelen zij zich zo lang mogelijk vitaal en onderdeel van de maatschappij. Dit resulteert in gezonde oudere inwoners, goede kwaliteit van zorg, beheersbare kosten en tevreden medewerkers (quadruple aim).

Wat willen we bereiken?

De belangrijkste programmadoelen voor 2030 komen overeen met de ‘behoeften’ van de drie persona’s uit de visie:

  • Meer ouderen hebben een gezonde leefstijl en maken bewuste keuzes rondom leefstijl, wonen en welzijn om zelfredzaam te blijven;
  • Voor ouderen met een (zorg)vraag is er een samenhangend en afgestemd (zorg)aanbod, dicht bij huis, waarbij we zorg en ondersteuning op maat zo organiseren dat we langdurige zorg zo lang mogelijk uitstellen. Ouderen hebben voldoende keuze, informatie over en inzicht in de kwaliteit van het aanbod;
  • Meer ouderen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen in een fysiek geschikte en sociale omgeving, waar problemen tijdig worden gesignaleerd en waarbij ook de informele zorg goed wordt ondersteund.
  • Betere aansluiting van sociaal domein en zorg door domeinoverstijgende keten- en netwerkzorg.

Hoe doen we dat?

Om de doelen te bereiken zetten we in op:

  • Behoud van eigen regie van ouderen, zodat zij zo lang mogelijk zelfredzaam blijven en kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. Met goede ondersteuning vanuit welzijn, informele en formele zorg waarbij de oudere mede bepaalt wat nodig en gewenst is;
  • Preventie en een gezonde leefstijl zodat zorgvragen worden voorkomen of uitgesteld. Dit doen we vanuit een brede blik op zorg en gezondheid, waarbij alle domeinen aan bod komen (dagelijks leven en leefstijl; welbevinden, zingeving en meedoen; fysieke gezondheid; zorg en behandeling; sociale omgeving en mantelzorg; fysieke omgeving);
  • Passende zorg / De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP): zorg is dichtbij waar dat kan, zwaarder als het moet (stepped care) zodat we beschikbare menskracht en middelen effectief inzetten;
  • Coördinatie van zorg: door goede samenwerking in de driehoek medisch – (thuis)zorg – welzijn/sociaal domein is er een samenhangend en afgestemd zorgaanbod in de regio;
  • Domeinoverstijgende samenwerking: alleen door integraal en interdisciplinair samen te werken komen we tot duurzame oplossingen voor een toekomstbestendige ouderenzorg in Rivierenland.

Binnen Samen Oud geven we nieuwe impulsen aan zorgvernieuwing en -verbetering op regiobrede thema’s, waarbij samenwerking een voorwaarde voor succes is. Vanuit een regionale aanpak leggen we de verbinding met lokale situaties. Daarnaast leren we van lokale best-practices die op te schalen zijn naar regioniveau.

Wat doen we in 2023?

De projecten waaraan wordt gewerkt zijn hieronder opgenomen. De onderlinge samenhang en betrokken partijen worden duidelijk in de infographic.

Overzicht programma Samen… Oud in 2023 (klik op de afb. voor een vergroting)

Bestaande projecten:

1. Netwerk dementie
2. Vroegsignalering
3. OZOverbindzorg
4. Vallen en Vitaal Bewegen

Nieuwe thema’s en projecten voor 2023:

5. Digitalisering
6. Verkenning: mantelzorg
7. Informatie-overdracht bij opname en ontslag van kwetsbare ouderen

Bij de volgende activiteiten houden we de vinger aan de pols en monitoren we de voortgang, omdat deze activiteiten inmiddels geborgd zijn in reguliere werkprocessen of elders zijn belegd:

8. Wonen, welzijn en zorg
9. Netwerken Geriatrie
10. Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde, o.a. pilot MESO
11. Praten over later / Proactieve vroegtijdige zorgplanning

Rol Mura

Mura is programmamanager van ‘Samen… Oud in Rivierenland’. Heb je vragen over het programma of over de projecten? Wil je het werkplan 2023 ontvangen? Neem dan contact op met Eefje de Bruijne.

Meer over Samen… Oud in Rivierenland en de projecten lees je in de nieuwsbrief:

Nieuwsbrief Samen... Oud in Rivierenland

Blijf op de hoogte van het programma Samen... Oud in Rivierenland en meld je aan voor de nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.