Naar nieuws

Proactieve zorgplanning en Palliatieve zorg in OZOverbindzorg

5 oktober 2021

Dat OZOverbindzorg een belangrijke rol speelt in informatie-uitwisseling is inmiddels breed bekend. Maar wist je dat het ook een perfect systeem is om vastgelegde behandelwensen en grenzen te delen? Waardoor álle betrokken zorgverleners de wensen kunnen inzien en daarnaar kunnen handelen. Ook in de palliatieve fase is OZOverbindzorg bij uitstek te gebruiken om als zorgverleners onderling contact te houden over de zorg rond een patiënt.

Behandelwensen en grenzen in OZOverbindzorg

Voor de zomer werd proactieve zorgplanning bij kwetsbare ouderen met behulp van een digitale scholing en een nieuwe toolkit onder de aandacht van huisartsenpraktijken in Rivierenland gebracht. Hiermee worden huisartsenpraktijken gestimuleerd om eerder, structureler en vaker gesprekken te voeren over kwaliteit van leven en wat een patiënt nog wenst in de laatste levensfase. Deze wensen blijven nu nog vaak binnen de muren van de huisartsenpraktijk. Daarom zetten we vanaf nu OZOverbindzorg vaker in om de behandelwensenformulieren te delen. Nadat de formulieren in OZO zijn geüpload verschijnt een rode knop in het cliëntprofiel en is goed zichtbaar dat er behandelwensen zijn.  Bekijk in dit instructiefilmpje hoe het werkt:

 

OZOverbindzorg: ook in de palliatieve fase

Tijdens de palliatieve fase kan de situatie geregeld veranderen en dit neemt toe tijdens de stervensfase. Communicatie tussen zorgverleners onderling is dan essentieel om deze kwetsbare levensfase te ondersteunen. Gebruik ook hiervoor OZOverbindzorg: door de module proactieve zorgplanning kan actief worden gecommuniceerd over zorgdoelen en de uitgevoerde acties. Zo blijft de regelmatig veranderende informatie overzichtelijk, actueel en blijven alle betrokkenen inclusief de mantelzorger goed op de hoogte van de situatie.

Meer lezen over OZOverbindzorg bij proactieve zorgplanning: “Geef mij maar een flinke griep…” over het bespreekbaar maken van behandelwensen van ouderen.