Naar nieuws

Go voor OZO!

3 februari 2020

In oktober startten drie enthousiaste netwerken met huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, apothekers en welzijnswerkers met een pilot OZOverbindzorg. Zij testten of OZOverbindzorg een passend communicatieplatform kan zijn voor kwetsbare ouderen in de regio Rivierenland. Het antwoord: Ja, er is veel potentie! Reden om het gebruik uit te breiden.

OZOverbindzorg vereenvoudigt de afstemming tussen professionals en patiënt, verbetert de samenwerking en daardoor de zorg. Doordat afstemmen en samenwerken efficiënter wordt, is er meer tijd voor de kwetsbare oudere. Betere en efficiëntere samenwerking rondom de zorg voor thuiswonende ouderen is essentieel om de toenemende zorgvraag in Rivierenland op te vangen. Het kernteam ‘Samen… Oud in Rivierenland’ zegt daarom nu: Go voor implementatie van OZOverbindzorg in heel Rivierenland.

Wat vinden professionals en zorgverleners van OZOverbindzorg?

Mantelzorgers ervaren OZOverbindzorg als een gebruiksvriendelijk systeem. Ze zijn enthousiast over de mogelijkheden die het biedt. Een mantelzorger geeft aan: “Ik ben soms best onzeker over de zorg die ik moet leveren. Via OZOverbindzorg kan ik makkelijk een vraag stellen en krijg ik snel een antwoord terug. Dit ervaar ik als zeer prettig en het geeft mij rust.”

Een wijkverpleegkundige vertelde in een eerder artikel over de pilot: “Je krijgt de patiënt én zijn netwerk echt beter in beeld.”

Uit de evaluatie van de drie pilots en de analyse van de projectgroep blijkt dat men enthousiast is over de potentie van OZOverbindzorg. In de pilots is deze potentie nog niet ten volle gerealiseerd omdat men bewust klein is gestart. Maar men ziet volop kansen! De organisatorische en financiële randvoorwaarden zijn aanwezig en ook technisch voldoet OZOverbindzorg. Het advies is: Ja, implementeer OZOverbindzorg in de regio.

Nóg een communicatiemiddel erbij, is dat echt nodig?

Er zijn al veel systemen in de zorg in gebruik. Wat maakt OZOverbindzorg anders én aanvullend op de eigen systemen van verschillende zorgorganisaties? De kracht van OZOverbindzorg is dat álle partijen die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning eenvoudig toegang krijgen tot het platform. OZOverbindzorg is een platform en geen gedeeld patiëntendossier; het gaat echt over betere afstemming en samenwerking waarbij de patiënt ‘de baas’ is over wie met wie mag communiceren.

OZOverbindzorg is in Nederland al breed geïmplementeerd en de ervaringen elders in den lande leren dat het gebruik ervan ervoor zorgt dat professionals meer tijd kunnen besteden aan zaken die er toe doen, zoals direct patiëntcontact. Het geeft hen bovendien meer voldoening en werkplezier. Ze krijgen meer overzicht van de zorg en ondersteuning van de patiënt.  En ze hebben de middelen om meer proactief in plaats van reactief te werken, wat bijdraagt aan betere kwaliteit van zorg en ondersteuning. Voor de patiënt en mantelzorger betekent het meer regie, minder dubbelingen en het geeft hen meer rust te weten dat de zorg goed afgestemd is.

OZOverbindzorg in Rivierenland

We zullen OZOverbindzorg stapsgewijs breder in de regio gaan opstarten, rondom lokale netwerken. Met subsidie vanuit de SET-regeling kunnen we professionals in lokale netwerken trainen en ondersteunen bij de implementatie. Zo werken we er in drie jaar naar toe om minimaal 60% van de 6.300 kwetsbare ouderen deel te laten nemen aan OZOverbindzorg. De huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige en welzijn/sociaal domein zijn daarbij in ieder lokaal netwerk de kernpartners.

Meer weten over OZOverbindzorg? Lees dan ook het nieuwsbericht ‘OZOverbindzorg: communicatie als basis voor goede samenwerking’ of neem contact op met Eefje de Bruijne.