Naar nieuws

OZOverbindzorg stroomt door Rivierenland!

13 juli 2022

De zomer en de daarbij behorende vakantie staat voor de deur. Voordat iedereen lekker gaat genieten van de welverdiende vrije dagen willen we nog een aantal ontwikkelingen rond OZOverbindzorg met je delen, want ‘OZOverbindzorg stroomt door’! Wist je bijvoorbeeld dat we in Rivierenland hard werken aan verbinding tussen OZO en het sociaal domein én dat er wordt uitgebreid met de doelgroep jeugd?

Lokale netwerken

Inmiddels zijn bijna alle lokale netwerken in Rivierenland aangesloten en communiceren ouderen, mantelzorgers en professionals in OZOverbindzorg. Een mooie ontwikkeling waar door iedereen hard aan is gewerkt. We zien een groeiend gebruik van OZOverbindzorg in de regio. Niet alleen in aantallen deelnemers, maar ook in de frequentie en manier waarop OZOverbindzorg wordt gebruikt. Professionals geven aan een leercurve door te maken: zodra je OZOverbindzorg vaker gebruikt gaat het makkelijker en weet je het beter en steeds meer in te zetten.

“OZOverbindzorg geeft energie, omdat het tijd bespaart en hierdoor kan ik andere dingen doen.’’

Sociaal domein

Meerdere zorgprofessionals hebben aangegeven eenvoudiger in contact te willen staan met het sociaal domein. OZOverbindzorg draagt bij aan het stimuleren van regie en zelfredzaamheid. Want het leven van mensen draait om veel meer dan zorg. Daarom zijn wij hard aan het werk om die verbinding tussen het sociaal domein en OZOverbindzorg te maken. Inmiddels zijn we met bijna alle gemeenten in Rivierenland in gesprek geweest. We ontvingen enthousiaste reacties na een gesprek of presentatie.

‘’In Culemborg is het sociale wijkteam zelfs al geschoold.’’

We onderzoeken nu de mogelijkheden om dit verder te implementeren binnen de gemeenten.

Mantelzorg

Met het programma Samen… Oud in Rivierenland werken we eraan dat ouderen goed zijn voorbereid op hun oude dag en zo gezond mogelijk kunnen leven in een vertrouwde fysieke en sociale omgeving. Met goede ondersteuning vanuit welzijn, informele en formele zorg waarbij de oudere mede bepaalt wat nodig en gewenst is. OZOverbindzorg is één van de manieren waarop we daaraan werken vanuit het programma. Mantelzorgers die actief zijn in OZO geeft dit rust en overzicht: “Zorgen over mijn vader kon ik meteen kwijt in OZOverbindzorg. Wat ik heel fijn vond is dat de zorgverleners die betrokken waren bij de zorg voor mijn vader hier heel adequaat op reageerden. Mijn zorgen werden gehoord en er werd direct naar gehandeld dankzij de korte lijnen die OZOverbindzorg faciliteert.”

Van wieg tot 100-jarige

OZOverbindzorg kent zijn oorsprong in de ouderenzorg. Maar OZOverbindzorg is ook voor andere (kwetsbare) groepen, zoals jeugd of GGZ, heel waardevol. Cindy Hobert, directeur OZOverbindzorg zei daarover eerder in een blog: “Ook bij jeugdigen is grote behoefte aan betere communicatie. Want bij een kind in het basisonderwijs zijn vaak al tien of meer personen betrokken. Naast de ouders zijn dat de leerkracht, een IB-er, de huisarts, een fysiotherapeut een orthopedagoog en ga zo maar door. OZO heb je nodig van de wieg tot het graf, waarin jij zelf bepaalt wie er in welke levensfase toegang krijgt tot jouw OZO. Hierdoor is altijd het actueel betrokken netwerk in beeld, goede samenwerking over alle domeinen heen. ”

Verbreden doelgroep

Mura Zorgadvies heeft samen met Zorggroep Gelders Rivierenland een subsidie aangevraagd en toegekend gekregen om OZOverbindzorg ook voor de doelgroep jeugd op te starten in de regio. We doen dit in een pilot binnen twee lokale netwerken, rondom de POH Jeugd. De zorg rond de (kwetsbare) jeugdige cliënt is complex en er zijn vaak veel professionals bij betrokken, denk hierbij aan school, huisarts, POH, fysiotherapeut, logopedist, psychische ondersteuning, coach, WMO, jeugdzorgaanbieders et cetera. Als al deze hulpverleners gaan communiceren in OZOverbindzorg in deze twee lokale netwerken is dat een geweldige start om de doelgroep verbreden.

Meer weten?

Meer informatie over OZOverbindzorg in de regio lees je hier. Ben je benieuwd naar de pilot jeugd, neem dan contact op met Anne-Marie Winkelman.