Naar nieuws

Buurtzorg en MESO Praktijk Tiel enthousiast over OZOverbindzorg

23 februari 2022

“Op een zelfgekozen moment direct met de goede persoon communiceren; dat werkt echt efficiënt!”. Aan het woord zijn Lisette van Klaveren en Harmen Holwerda, wijkverpleegkundigen van Buurtzorg. Zij werken dagelijks met ‘OZO’ en willen dit niet meer missen in hun werk. Rianne Nieuwhoff, verpleegkundige bij de MESO Praktijk, is net zo enthousiast. Lees hun ervaringen!

Voordelen van OZO

Over de vraag ‘wat is het voordeel van OZO?’ hoefden Lisette en Harmen niet lang na te denken: “Niet meer lang in de wachtstand van de telefoon hoeven staan als je een huisarts wilt spreken”. Daarna noemden ze nog een hele lijst met voordelen:

  • Je kunt foto’s veilig delen, bijvoorbeeld van wonden.
  • Uitslagen van bijvoorbeeld bloedsuikerwaarden kun je snel en makkelijk doorgeven.
  • Je kunt op een zelfgekozen moment contact zoeken met zorgverleners en op een geschikt moment reageren. Je wordt tijdens je werk bij patiënten dus minder gestoord door telefoontjes.
  • Je kunt één vraag, antwoord of mededeling aan meerdere geadresseerden tegelijk sturen.
  • Berichten en afspraken staan zwart op wit en zijn inzichtelijk voor alle collega’s in het team.
  • De drempel om ‘kleinere’ vragen te stellen is lager; vragen waarover je anders niet zou bellen, maar die wel van belang zijn.

En zo wilden ze nog wel even doorgaan. De contacten met POH’s, diëtisten, dementieconsulenten, huisartsen en andere zorgverleners verlopen veel praktischer. Ook gebruiken de Buurtzorgers het programma om MDO’s te plannen.

Accent op communicatie tussen zorgverleners

De communicatie via OZO blijkt in de praktijk veelal te verlopen tussen de zorgprofessionals onderling, in mindere mate met mantelzorger en patiënt. Al blijkt het wel handig om uitslagen van onderzoeken door te geven. Lisette: “We hebben wel de wens om binnen OZO ook met het ziekenhuis te kunnen communiceren; dat zou de kwaliteit van zorg sterk bevorderen.”

Groeien in gebruik van OZO

Lisette en Harmen zijn daarbij ook kritisch naar zichzelf, ze vinden dat ze zelf ook nog kunnen groeien in het gebruik van OZO: actiever patiënten includeren en meer contacten leggen met andere professionals. Ze zijn daar overigens al mee bezig, zo hebben ze binnenkort een afspraak met de apotheek om het bestellen van medicatie via OZO te optimaliseren.

Samenwerken als één team

Wat Lisette en Harmen alle andere zorgverleners nog willen meegeven: “Door OZOverbindzorg kunnen we meer samenwerken als één team, we trekken één lijn in het te volgen beleid en communiceren dezelfde boodschap”. Dit werkt voor professionals prettig, maar patiënten waarderen dit ook. Deze verbetering van de kwaliteit van zorg is een mooi uitgangspunt!

OZOverbindzorg als platform in de MESO Praktijk

Rianne Nieuwhoff werkt nu bijna een jaar als verpleegkundige bij de MESO Praktijk in het Eerstelijns Centrum Tiel en ze is enthousiast! Zowel over de MESO praktijk als het gebruik van OZOverbindzorg daarbij.

Wat is de MESO praktijk? Rianne legt uit dat het bestaat uit een verpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde die tijdelijk een deel van de huisartsenzorg voor kwetsbare oudere overnemen. Ze voeren een intake, diagnostisch onderzoek uit, gaan op huisbezoek en brengen verslag uit naar de huisartsenpraktijk. Ook wordt een zorgplan opgesteld en de juiste zorgverleners ingezet. En dan wordt OZOverbindzorg volop voor ingezet. ‘In mijn rol als coördinator is het ideaal dat ik met alle partijen laagdrempelig kan communiceren en zicht houd op de status van de acties’, zegt Rianne overtuigd. ‘Waar ik ook erg enthousiast over ben is de MDO functie. Zonder enige moeite plan je een afspraak in en bereik je direct alle betrokken zorgverleners zonder eerst alle mailadressen te hoeven te verzamelen. Vervolgens kan de videoverbinding ook via OZO starten!’.

Ondanks dat er altijd ruimte is voor kleine verbeteringen zoals het meer eigen maken van het gebruik van OZOverbindzorg door alle zorgverleners en het dubbelop invoeren terugbrengen, geeft ze OZO op dit moment een dikke 8!

Meer informatie

Meer informatie over OZOverbindzorg, regionale werkafspraken en de OZO-nieuwsbrief? Lees verder op onze pagina over OZOverbindzorg. Of neem contact op met adviseur Anne-Marie Winkelman, zij vertelt je er graag meer over.