Naar nieuws

Gebruikers van OZOverbindzorg vertellen: “Je moet het gewoon doen, dan ervaar je pas de voordelen van het systeem”

4 oktober 2021

Christa van de Greijn, medewerker dagbehandeling bij SZR, werkt nu ongeveer een jaar met OZOverbindzorg en kan het al niet meer wegdenken uit de dagelijkse praktijk. Anne-Marie Winkelman, adviseur bij Mura Zorgadvies, werd van de ene op de andere dag gebruiker van OZOverbindzorg. Zij vertellen beiden wat OZO voor hen zo handig maakt.

Christa van de Greijn, medewerker dagbehandeling bij SZR

Christa vertelt: “Er waren zeker wel opstartproblemen en ook nu loopt ik nog wel eens tegen bepaalde zaken aan, maar in het algemeen werk ik naar volle tevredenheid met OZO.” Er is met name veel contact met thuiszorgmedewerkers, dementieconsulenten, patiënten en mantelzorgers. Ook worden er uitnodigingen voor een multidisciplinair overleg verstuurd via OZO: “Hierin kan ik met één bericht iedereen uitnodigen, dat is veel efficiënter dan iedereen een aparte mail sturen. En het is een beveiligde omgeving, dus de privacy is gewaarborgd”.

Sommige patiënten moesten nog wel wennen aan deze manier van communiceren en hadden het gevoel hun eigen regie te verliezen. Dat is natuurlijk het laatste wat je met OZOverbindzorg wilt bereiken, duidelijke uitleg en informatie is hierin dus erg belangrijk.

Christa vindt het jammer dat nog niet alle netwerken en verschillende zorgprofessionals zijn aangesloten. “Ik mis soms collega-zorgprofessionals in OZOverbindzorg, want hoe meer zorgverleners het gaan gebruiken hoe praktischer het wordt. Huisartsen zijn vaak wel aangesloten bij OZO, maar maken er in mindere mate gebruik van, hoewel praktijkondersteuners steeds meer via deze weg communiceren.”

De belangrijkste voordelen, volgens Christa op een rij:

  • De privacy is gewaarborgd en de berichten worden altijd beveiligd verstuurd.
  • Iedereen is tegelijk op de hoogte van het proces rondom de cliënt.
  • OZO verbindzorg bespaart tijd; je belt niet langs elkaar heen en kunt mailen wanneer het past in je eigen agenda. Het gaat dan minder ten koste van andere/cliëntgebonden werkzaamheden.

Kortom, het is een praktisch systeem om gezamenlijk in te communiceren. Meer professionals ermee laten werken en de voordelen ervan laten zien, dan gaat het systeem nog meer leven. Vooral leren van elkaar, samen werken in OZO en optimaliseren van het systeem hebben een positieve invloed.

Anne-Marie Winkelman, adviseur bij Mura Zorgadvies en mantelzorger

Anne-Marie is adviseur bij Mura Zorgadvies en sinds kort ook ervaringsdeskundige met OZOverbindzorg. Ze vertelt: “Hoe toevallig is dit? Je komt bij Mura Zorgadvies werken en gaat je samen met een collega bezighouden met OZOverbindzorg. Verschillende huisartsenpraktijken en zorginstellingen gebruiken deze manier van communiceren al, maar ik was er nog niet mee bekend. Het leek mij een mooi platform om mee te werken. Ik kreeg uitleg over de werking en sprak verschillende gebruikers. Zij vertelden positieve verhalen, maar ik hoorde ook de opstartperikelen die er speelden. Zo ontwikkelde ik mijn beeld over OZO.”

“Tot een maand geleden, toen kreeg ik privé ook te maken met toenemende zorgvragen binnen de familie en moest met veel verschillende zorgverleners overleggen. Ik ervaarde dat dit best veel tijd vraagt; ik ben niet beschikbaar als de zorgverleners met mij willen overleggen en andersom. De thuiszorg stelde toen voor: ‘zal ik je even toevoegen aan OZOverbindzorg, dan kun je ons allen tegelijk een bericht sturen?’. Dat leek mij een goed idee!”

“En ik moet echt zeggen, het werkt erg overzichtelijk. Zeker nu ik met veel verschillende disciplines binnen het netwerk moet schakelen en veel zaken moet regelen, is het een uitkomst. Ik stuur de betrokken zorgverleners een bericht over de stand van zaken en wat de gemaakte afspraken zijn. Zij lezen dit op een tijdstip dat het voor hen schikt en reageren op mijn bericht. De communicatie verloopt soepel, snel en is adequaat. Vragen die vanuit beide kanten tussendoor komen, worden snel beantwoord en we hoeven hiervoor niet te bellen, wat toch meer tijd kost.”

“Ik probeer zoveel mogelijk zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg en nog niet gekoppeld zijn aan OZOverbindzorg te verbinden met het account van mijn familielid. Zo nu en dan komt de achtergrondkennis goed van pas en probeer ik de zorgverleners te enthousiasmeren. Twee vliegen in één klap!

Meer informatie

Alle informatie over OZOverbindzorg vind je op deze pagina: OZOverbindzorg in Rivierenland. Heb je vragen over OZOverbindzorg? Neem gerust contact op met Suzan Buitenhuis.