Naar nieuws

Eerste ervaringen met OZOverbindzorg: “Je krijgt de patiënt én zijn netwerk echt beter in beeld”

21 november 2019

Als zorgverleners sneller en eenvoudiger met elkaar én met de patiënt en mantelzorger communiceren, dat is het doel van de pilot OZOverbindzorg. De netwerken rondom drie huisartsenpraktijken in Lienden, Culemborg en Ophemert, met onder meer praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, apothekers en welzijnswerkers, testen of OZOverbindzorg een passend communicatieplatform is voor regio Rivierenland. Deelnemer Kim van Wordragen, wijkverpleegkundige van thuiszorgorganisatie SZR, is enthousiast over de nieuwe manier van samenwerken via het platform. Wij spraken haar over de eerste ervaringen.

Wijkverpleegkundige Kim van Wordragen

Klusje met voordelen
Kim werkt nu ruim een maand met het nieuwe platform OZOverbindzorg. Bij de start van ieder nieuw systeem zijn er natuurlijk ook nieuwe gegevens die ingevoerd moeten worden. “Ondanks dat het invoeren van alle patiëntgegevens echt even een klusje is dat tijd kost, heeft het ook zeker zijn voordelen. Juist door even goed door te vragen naar wie er betrokken zijn, krijg je echt de patiënt en zijn netwerk beter in beeld. Ik doe dat al in de anamnese en vorm een beeld van wat er aan de hand zou kunnen zijn bij deze patiënt en of er bijvoorbeeld al een diëtist of fysiotherapeut betrokken zijn.” Alle betrokken disciplines komen na toestemming van de patiënt met hun contactgegevens in het platform van de patiënt te staan. Dat zorgt voor overzicht en korte lijntjes om elkaar te vinden.

Samenwerkingsboost
Dat het platform meteen inzichtelijk maakt wie er rond welke patiënt samenwerken blijkt wel als Kim vertelt over de live-gang van hun netwerk. “Toen ons netwerk-account actief werd in het platform OZOverbindzorg kregen we meteen een leuke reactie van een van de huisartsen met daarin het bericht ‘We zien elkaar nu online en gaan met elkaar aan de slag met de pilot. Laten we er iets moois van maken!’ Dat gaf een enorme samenwerkingsboost! Er wordt nog niet zo heel veel gecommuniceerd in platform, we zijn immers net gestart en het betreft nog maar een klein aantal patiënten waar ook niet dagelijks over gecommuniceerd hóeft te worden, maar je merkt dat OZOverbindzorg wel echt op het netvlies is van de betrokkenen!”

Pitch
Kim heeft ook een pitch over OZOverbindzorg gegeven bij de bijeenkomst van het Wijkverpleegkundig Platform aan zo’n zestig wijkverpleegkundigen en kreeg daarop veel goede reacties. De verpleegkundigen zagen het echt als kans: dit is wat we zoeken! Kim: “Het is echt een mooie ontwikkeling, we zijn voor de patiënt en met elkaar aan de slag. Ik kreeg veel inhoudelijke vragen en opmerkingen van de aanwezigen, iedereen wilde graag weten hoe het werkt. Zelfs nog in de pauze en na afloop van de bijeenkomst spraken mensen mij aan.”

Oplossing
Dat Kim enthousiast is mag duidelijk zijn, al is het ook even wennen. “Het is voor alle deelnemers even wennen aan een nieuw systeem. Ik maakte ook al mee dat als er bij een patiënt even iets niet lukt, zoals die keer dat de dagcurve diabetes niet ingevoerd kon worden, er een bereidwillige thuiszorgmedewerker was die naast de patiënt ging zitten om hem te helpen het toch voor elkaar te krijgen.”

OZOverbindzorg verbindt alle partijen
De kracht van OZOverbindzorg is dat álle partijen die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning eenvoudig toegang krijgen tot het platform. OZOverbindzorg is een platform en geen gedeeld patiëntendossier; het gaat echt over betere afstemming en samenwerking waarbij de patiënt ‘de baas’ is over wie met wie mag communiceren. OZOverbindzorg is in Nederland al breed geïmplementeerd en won in 2019 de Nationale Zorginnovatieprijs. De pilot wordt eerste kwartaal 2020 geëvalueerd. Daaruit volgt advies over brede implementatie van OZOverbindzorg in Rivierenland.