Naar nieuws

OZOverbindzorg in Rivierenland: hoe staan we ervoor?

31 oktober 2022

De juiste mensen op het juiste moment op de hoogte van de juiste informatie, dat is de kracht van OZOverbindzorg. Daar kunnen steeds meer zorgprofessionals en medewerkers in het sociaal domein over meepraten. OZOverbindzorg laat de onderlinge communicatie beter verlopen. Speciaal voor deze én toekomstige gebruikers, een update over de laatste ontwikkelingen. Want, waar staan we nu en wat gaat er gebeuren, bijvoorbeeld voor de doelgroep Jeugd?

Verleden

Ruim voor de coronapandemie werd er door het kernteam Samen… Oud in Rivierenland een inventarisatie gemaakt waar behoefte aan is bij de (zorg)professionals. Daaruit kwam de duidelijke wens om eenvoudig en direct te kunnen communiceren met zowel de cliënt als de betrokken professionals. Verschillende mogelijkheden zijn onderzocht en OZOverbindzorg paste precies binnen dit profiel. Door een subsidietoekenning kreeg de invoering van het nieuwe communicatiesysteem een vliegende start.

Heden

Bijna alle huisartspraktijken en hun lokale netwerken zijn inmiddels aangesloten, het aantal cliënten en zorgprofessionals in OZOverbindzorg stijgt ook gestaag door. Mooi zichtbaar is dat de netwerken zich ook uitbreiden met professionals in het sociaal domein. Door enquêtes en interviews ervaren we dat zowel (zorg)professionals als cliënten steeds enthousiaster worden over het gebruik van OZOverbindzorg. Samen maken we een mooie digitale ontwikkeling door!

Toekomst

In het ideale toekomstbeeld beschikken alle inwoners over een OZO-account. Daar zijn we nog niet, maar we zijn goed op weg. Om dat te bereiken is het belangrijk dat naast zorgprofessionals ook alle professionals binnen het sociaal domein ermee gaan werken, waardoor de samenwerking nog hechter wordt. De zorg wordt beter afgestemd, dat zorgt voor verbeterde kwaliteit van zorg en levert tijdsbesparing op. Zo wordt er gewerkt aan uitbreiding van de doelgroep ouderen naar jeugd. Daarvoor is er intensief contact met de gemeenten omdat zij hierin een belangrijke rol spelen. Zo bevorderen we een blijvend gebruik van OZOverbindzorg in Rivierenland.

Uitbreiding naar de doelgroep Jeugd: Pilot OZOverbindzorg met praktijkondersteuner GGZ Jeugd en basisscholen in Tiel

Na een inventarisatie onder professionals om een pilot OZOverbindzorg voor jeugdigen te starten in Tiel, werd al snel duidelijk dat er behoefte is aan een eenduidig communicatiemiddel. Vanuit de POH-GGZ, jeugdpsychologiepraktijken, speltherapiepraktijken, intern begeleiders van basisscholen en onder meer het Sociaal Wijkteam Jeugd was er direct enthousiasme! Wanneer kunnen we beginnen, hoe voer ik cliënten in en ga zo maar door. Liever gisteren dan vandaag wilden ze starten met OZOverbindzorg.

Daarom een voortvarende en praktische start; vanuit de POH-GGZ Jeugd van het Eerstelijnscentrum in Tiel en een aantal basisscholen in Tiel worden jeugdigen ingevoerd in OZOverbindzorg. Jeugdigen en ouders worden ingelicht over de mogelijkheden van het communicatieplatform en betrokken hulpverleners worden toegevoegd aan het netwerk. Kortom, de pilot wordt klein en praktisch gestart. Eind dit jaar geven we een terugkoppeling van het gebruik van OZO binnen de zorg voor jeugdigen. Dan kan het zomaar eens zijn dat Tiel een goed voorbeeld wordt voor de overige gemeenten binnen Rivierenland. Meer achtergrondinformatie lees je in dit artikel.

Onderzoek onder alle gebruikers van OZOverbindzorg: doe jij ook mee?

Komend jaar wil de projectgroep OZOverbindzorg in contact komen met alle gebruikers van OZOverbindzorg en al hun ervaringen en feedback bundelen. Daardoor ontstaat er niet alleen een overzicht van de stand van zaken in de regio, maar kunnen we ook extra goed sturen op het borgen van OZOverbindzorg in de reguliere werkprocessen. In de loop van 2023 ontvangen alle gebruikers van OZOverbindzorg een enquête, dus ook alle cliënten en mantelzorgers. Daarnaast zullen we verschillende gebruikers interviewen om een nog beter beeld te krijgen van alle ervaringen. Dus wil je hieraan meewerken of ken je professionals, mantelzorgers of cliënten die dat willen doen? Laat het ons weten!

Laatste nieuws:

  • Er komt een app van OZOverbindzorg, zodat je nog makkelijker toegang hebt tot dit platform.
  • Op de website van OZOverbindzorg vind je een overzicht van alle organisaties die ermee zijn gestart. In één oogopslag kun je zien hoe het ervoor staat in jouw regio!
  • Er zijn verregaande gesprekken tussen Medicom, leverancier van huisartsensystemen, en OZOverbindzorg om een praktische koppeling te maken, die zorgt voor veel werkgemak.
  • De SET (Stimulering E-health Thuis)-subsidie is verlengd tot en met december 2023. Dat betekent dat we nog een jaar hebben om OZOverbindzorg goed te kunnen borgen in de huidige werkprocessen.

Meer informatie

Heb je interesse om je aan te sluiten bij OZOverbindzorg? Dit jaar kunnen we jou en je praktijk nog (gesubsidieerd) ondersteunen in het opzetten van OZOverbindzorg in jouw netwerk. Als je meer wil weten, neem dan contact op met adviseur Anne-Marie Winkelman, zij vertelt je er graag meer over.

Meer informatie over OZOverbindzorg, regionale werkafspraken en de OZO-nieuwsbrief? Lees verder op onze pagina over OZOverbindzorg.