Naar nieuws

Rivierenland doet mee met Proeftuin Wijkkliniek

16 december 2021

Ouderen komen steeds vaker met spoed in het ziekenhuis terecht. De impact van een spoedopname in het ziekenhuis kan groot zijn en soms leiden tot aanvullende problematiek, zoals een delier, conditieverlies en een achteruitgang in functioneren. Regelmatig met een heropname tot gevolg. In Amsterdam wordt daarom al enkele jaren gewerkt aan een oplossing: de wijkkliniek. Wat houdt dit concept in en wat levert het op? Is dit het moment om dit concept ook naar Rivierenland te halen?

Wat is de wijkkliniek?

De wijkkliniek is bedoeld om ouderen in de acute situatie zorg te leveren op een vertrouwde plek waar naast medisch specialistisch zorg in een huiselijke sfeer, wordt gewerkt aan functiebehoud en herstel. Zo wordt gestreefd naar een veilige terugkeer en begeleiding terug naar huis en het voorkomen van heropnames. Meer weten over de wijkkliniek in Amsterdam? Lees verder:  De WijkKliniek: ziekenhuisbehandeling voor oudere patiënten in een VVT-instelling (verenso.nl).

Juiste zorg op juiste plek

Uit landelijk onderzoek blijkt dat een spoedopname voor ouderen een grote impact heeft. Wist je bijvoorbeeld dat:

  • 20% van de acute ziekenhuisopnames is binnen 30 dagen weer opgenomen
  • 30% verlaat het ziekenhuis met nieuwe beperkingen in het functioneren
  • 20% overlijdt binnen 3 maanden*

De wijkkliniek is een goed voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plek, omdat functioneren van de oudere in én na de spoedfase centraal staan, te realiseren door ziekenhuisverplaatste zorg in de wijkkliniek. Daar wordt zorg holistisch en herstelgericht aangeboden met minder diagnostiek en onterechte verplaatsingen naar ziekenhuisafdelingen.

Waar staan we in Rivierenland?

Begin dit jaar kwamen zorgprofessionals uit ziekenhuis, huisartsen en thuiszorg samen rondom het thema ‘kwetsbaar oud spoed’. Zij verkenden wat de huidige knelpunten zijn voor zorg voor deze doelgroep. Nu én in de toekomst. Want, we weten allemaal: er komen alleen maar meer ouderen die met minder personeel geholpen moeten worden. Dat vraagt dus oplossingen die efficiënt en effectief zijn. De groep kwam met een aantal zinnige oplossingen gericht op instroom, doorstroom en uitstroom in de spoedketen. De oplossing die als meest kansrijk werd gezien: de wijkkliniek. Wetende dat er meer dan een oplossing nodig is om de groeiende groep kwetsbare ouderen van zorg te blijven voorzien.

Deelname proeftuin

Inmiddels zijn er landelijk meerdere proeftuinen met de wijkkliniek gestart en het goede nieuws: ook Rivierenland gaat meedoen! Samen met andere regio’s in Nederland, met begeleiding van Amsterdam leren we van elkaar en verkennen de komende periode óf en hoe de wijkkliniek vorm kan krijgen binnen Rivierenland. We kijken of en hoe het concept passend kan worden gemaakt voor Rivierenland en of er een haalbare business case is. In maart beslissen we of de Wijkkliniek er echt gaat komen.

Meer weten of interesse om hierin mee te denken? Neem contact op met Suzan Buitenhuis.

* Bron: Kortdurende zorg bij ouderen als antwoord op spoedzorg’ (nov 2019)