Naar nieuws

OZOverbindzorg Rivierenland breidt uit naar het sociaal domein

4 april 2023

Het gebruik van OZOverbindzorg, het communicatieplatform voor de zorg rond kwetsbare inwoners, breidt steeds verder uit. Het programma Samen… Oud in Rivierenland wil via OZOverbindzorg samen met alle betrokkenen in het netwerk meer invulling geven aan de samenwerking met het Sociaal Domein. De eerste start is gemaakt.

In de afgelopen jaren is er veel in gang gezet op het gebied van gezondheid, preventie en een sterke sociale basis. Maar er is meer samenhang en verbinding nodig tussen de verscheidenheid aan programma’s en partijen om mensen gezond en vitaal te houden. De volgende stap is het bevorderen van een gezond leven en dat vraagt om een domeinoverstijgende, integrale en meerjarige aanpak. Binnen deze aanpak is onderling van elkaar op de hoogte zijn en informatie-uitwisseling een belangrijk speerpunt, dus zetten we in op OZOverbindzorg.

Gestroomlijnde communicatie

In veel netwerken van zorgprofessionals is OZOverbindzorg al niet meer weg te denken. Patiënten, mantelzorgers en zorgprofessionals zijn goed op de hoogte van alle informatie en weten precies bij wie ze terecht kunnen met vragen. Dat komt overeen met de bedoeling van ‘passende zorg’. De zorgprofessional komt pas in beeld als het noodzakelijk is, daaraan voorafgaand heeft het Sociaal Domein een grotere rol. Deze professionals kunnen net zo goed profiteren van een effectieve communicatie en makkelijk en laagdrempelig contact met zorgprofessionals en inwoners!

Rivierenlandse gemeenten pakken de handschoen op

Het programma Samen… Oud in Rivierenland zet in op het aanhaken van het Sociaal Domein bij OZOverbindzorg. En met succes! De Rivierenlandse gemeenten Buren, Tiel, Culemborg, Neder-Betuwe, West Betuwe en West Maas en Waal hebben of gaan de sociale wijkteams en WMO-consulenten voorlichten en scholen. Ook blijkt er bestuurlijk een grote betrokkenheid vanuit de gemeenten; alle wethouders en/of beleidsambtenaren kwamen onder leiding van Mura bij elkaar om samen met de zorggroepen en de zorgverzekeraar te spreken over OZOverbindzorg. Een waardevolle bijeenkomst waarin de positieve, maar ook de aandachtspunten naar voren zijn gekomen. Een open gesprek over het breder implementeren van OZOverbindzorg in de regio; wat is er nodig, wat is de meerwaarde en hoe gaan we het financieren?

De start is gemaakt, Mura gaat samen met de gemeenten inhoudelijk verder kijken naar de invulling van het vervolg. Wij zien het helemaal zitten, jij toch ook?

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Anne-Marie Winkelman.