Handreiking vroegsignalering kwetsbaarheid in Rivierenland

In Rivierenland neemt de vergrijzing harder toe dan gemiddeld in Nederland. Om de zorg toekomstbestendig te houden wil het kernteam van ‘Samen… Oud in Rivierenland’ onder andere actie ondernemen rondom het thema ‘vroegsignalering’, zoals met deze handreiking.

De handreiking geeft een overzicht van wie, wat, wanneer doet en de werkafspraken rondom het delen van signalen en de vervolgacties. Het ondersteunt de professional in het medisch en sociaal domein bij de vroegsignalering van kwetsbaarheid.