Naar cases

Met data werken aan kwaliteit

“Kijk naar je praktijk zoals naar een patiënt: wat speelt er en wat kun je verbeteren?”

Huisarts Bert Bergs werkt al vier jaar samen met Mura. Mura analyseerde de data en cijfers van Bergs praktijk om vast te stellen wat er beter en efficiënter kan. Aan de hand van de conclusies van deze data-analyse voerde Bergs een kwaliteitsslag door, waardoor zijn praktijk nu beter loopt.

“Inzicht in cijfers biedt kansen,” antwoordt Bergs op de vraag waarom data-analyse belangrijk is. “Het is directe feedback op wat je doet. Je krijgt bijvoorbeeld inzicht in hoeveel verwijzingen je doet of hoeveel medicijnen je voorschrijft. Maar ook of je meer of minder declareert in vergelijking met anderen. Aan de hand van die gegevens kun je beslissen of je dingen anders kunt doen.”

Schat aan informatie

Zo nam Bergs op basis van de analyse van Mura een praktijkmanager aan. Mura ondersteunde bij het helder krijgen van deze behoefte, het formuleren van de taken en het opstellen van een advertentie. “Dat lijken kleine dingen,” zegt Bergs, “maar als ik die zelf had moeten doen, was ik daar veel tijd aan kwijt geweest. Ik heb hier immers geen P&O-functionaris aan wie ik dat kan uitbesteden.”

Volgens Bergs zijn organisaties als Mura belangrijk, omdat de werkdruk in de gezondheidszorg steeds hoger wordt. “We krijgen steeds meer patiënten en de zorg rondom die patiënten wordt ook steeds ingewikkelder,” zegt hij daarover. “Daardoor bestaat de kans dat er te weinig tijd overblijft om voldoende aandacht te besteden aan organisatorische zaken, terwijl die juist een schat aan informatie over je praktijk geven. Mura ontzorgt daarin.”

Kwaliteitsverbetering voor patiënt

Uit de data-analyse die Mura in Bergs praktijk uitvoerde, kwam onder andere naar voren dat er in zijn praktijk relatief weinig ECG’s werden uitgevoerd, dat er nog een aantal nieuwe richtlijnen doorgevoerd moesten worden en dat de verslaglegging beter kon. Allemaal zaken die, nu de praktijk daar anders mee omgaat, niet alleen voor een verbetering in het werkproces hebben gezorgd, maar ook de kwaliteit van de zorg voor de patiënt hebben verbeterd.

“Je moet je eigen praktijk beschouwen als een organisme, zoals je dat doet bij een patiënt. Bij een patiënt nemen we ook de tijd om vast te stellen wat er aan de hand is en hoe we daar iets aan kunnen doen. De huidige techniek maakt het mogelijk om datzelfde te doen met je praktijk. Die kans mag je niet laten liggen, want het zorgt voor een directe verbetering van de kwaliteit van de zorg die je biedt. Bovendien wordt je werk er leuker van.”