Naar nieuws

Meer zorg voor de mantelzorger in Rivierenland

3 april 2023

De bereidheid om voor elkaar te zorgen is groot. In Nederland geven jaarlijks circa vijf miljoen zestien-plussers hulp aan hun partner, familie, vriend of buur die hulp nodig heeft vanwege lichamelijke, psychische, verstandelijke beperkingen of ouderdom (bron: SCP). Dat klinkt goed, maar de mantelzorger krijgt het de komende jaren steeds zwaarder. De Rivierenlandse gemeenten zoeken naar mogelijkheden om de mantelzorger te ondersteunen.

De Nederlandse samenleving vergrijst en steeds meer ouderen blijven (langer) zelfstandig wonen. Wanneer zij zorg nodig hebben dan is mantelzorg daarvan een belangrijk onderdeel en dat zal waarschijnlijk de komende jaren alleen maar toenemen. Mantelzorgers krijgen steeds meer te maken met complexe zorgsituaties. De toenemende zorgvraag en vergrijzing raken uit balans met een dalend aantal zorgverleners en mantelzorgers. Daar moeten we dus nu al iets aan gaan doen.

Kwaliteit van leven staat voorop, óók van de mantelzorger!

In een vroeg stadium aandacht besteden aan mantelzorgers heeft voordelen voor alle partijen. Veel praktische zorgverlening steunt op de schouders van mantelzorgers. Door deze groep actief te ondersteunen, blijven ze een gezond en een belangrijk onderdeel van de samenleving. Als het goed gaat met de mantelzorger, heeft de patiënt meer kans dat hij of zij, eventueel met extra ondersteuning, langer thuis kan blijven wonen.

Ook binnen zorgorganisaties verandert de kijk op zorg en welzijn. Vroeger was het medisch model het uitgangspunt, nu staat kwaliteit van leven met goede zorg voorop. Van ‘wij weten wat goed voor u is’ naar ‘wat vindt u belangrijk en wanneer heeft u een fijne dag?’. Deze beweging naar mensgerichte zorg sluit aan bij de behoeften van de ouderen. En daarbij past het om meer oog te hebben voor het sociale netwerk rondom de oudere.

Balans tussen draagkracht en draaglast mantelzorger

Samen met een werkgroep van gemeenten in Rivierenland kijkt Mura naar mogelijkheden om meer invulling te geven aan de zorg voor mantelzorgers. Hoe kunnen we hierin meer gezamenlijk optrekken? Leren van elkaars goede initiatieven, maar juist ook de couleur locale van de verschillende gemeenten behouden. Er gebeurt al veel in de verschillende gemeenten, daar zijn we trots op. Samen een betere balans bewaren tussen draagkracht en draaglast van de mantelzorgers, dat is nu de uitdaging!

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Anne-Marie Winkelman.