Naar nieuws

Netwerk Dementie Rivierenland klaar voor de toekomst: Meerjarenplan 2030

3 april 2023

Hoe bereid je je als Netwerk Dementie Rivierenland het beste voor op de toekomst waarin het aantal mensen met dementie fors stijgt en het aantal mantelzorgers en zorgprofessionals relatief afneemt? Dat vraagt om een goed plan en domeinoverstijgende samenwerking, niet alleen nu maar juist ook in de toekomst.

Samen ‘stappen naar de toekomst’

In november 2022 legde het Netwerk Dementie Rivierenland (het regieteam en het aanjaagteam) de basis voor een meerjarenplan in een bijeenkomst onder leiding van Mura Zorgadvies. Hoe zag deze bijeenkomst eruit en wat is er allemaal gedaan? De bijeenkomst bestond uit drie onderdelen:

1: Regiobeeld Rivierenland

Tot aan 2050 zal het aantal inwoners van 75 jaar of ouder stijgen met meer dan 100%. We verwachten dat het aantal mantelzorgers daalt met ongeveer 65%. We zien een forse stijging van maar liefst 248% van het te verwachten aantal inwoners met dementie. De betekent dat Rivierenland in 2050 6.880 inwoners telt met dementie. Nu zijn dit er nog circa 2.830.

2: Evaluatie van de stepped care methode

Uit de evaluatie kwam onder andere naar voren dat de werkwijze niet overal goed bekend is. Medewerkers vinden dat ze voldoende kennis hebben over dementie en ondersteuning, maar dat zij niet goed bekend zijn met hun precieze rol en functie binnen de werkwijze van stepped care.

De aanbevelingen richten zich dan ook op:

  • meer bekendheid over stepped care;
  • scholing rondom dementie;
  • coaching door de dementieconsulenten aan praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen

3: Visievorming ‘stappen naar de toekomst’

De aanwezigen gingen samen aan de slag om een visie te ontwikkelen op ondersteuning voor mensen met dementie. Zij kregen de opdracht om een mindmap te maken waarin ‘leven met dementie’ centraal staat. De mindmap vormde de basis om het hoofddoel te formuleren. Maar welke stappen en acties zijn er nodig om deze doelstelling te halen? Drie groepen beschreven daarvoor diverse stappen en acties met als focuspunten: maatschappelijke kennis en erkenning, laagdrempelige informatievoorziening, zelfredzaamheid en een betrokken sociaal domein.

“Om het meerjarenplan succesvol in de praktijk te brengen is samenwerken tussen medisch en sociaal domein cruciaal.”

Meerjarenplan 2030: Van conceptversie naar een definitieve versie

De partners verfijnden de visie, doelen en veel ideeën. Met deze input ging Mura Zorgadvies samen met de coördinatoren van het Netwerk Dementie Rivierenland aan de slag om het meerjarenplan verder uit te werken.

Afgelopen februari vond een vervolgbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst is het uitgewerkte meerjarenplan besproken, zijn prioriteiten gesteld en is per doel besproken uit welke subdoelen dit onderwerp bestaat. Het resultaat is een meerjarenplan op A3 formaat:

Beleidsprogramma Netwerk Dementie Rivierenland 2030 (klik voor een vergroting)

Samen aan de slag

Het realiseren van de focusdoelen en subdoelen vraagt samenwerking, afspraken, activiteiten en een planning. De derde bijeenkomst staat in het teken van het bedenken van deze vervolgstappen.

Over Netwerk Dementie Rivierenland

In het Netwerk Dementie Rivierenland zetten professionals uit de zorg en het sociale domein zich gezamenlijk in om de zorg zo goed mogelijk te organiseren voor mensen met dementie en hun omgeving. Dit doen we samen met Zorgcentra De Betuwe, Santé PartnersSZRZiekenhuis Rivierenland, de gemeenten in Rivierenland en Alzheimer Nederland regio RivierenlandMura ZorgadviesEerstelijns Centrum Tiel en Zorggroep Gelders Rivierenland. Zij werken samen met vele ander zorg- en welzijnsorganisaties in Rivierenland. Het Netwerk Dementie Rivierenland is onderdeel van het Programma “Samen… Oud in Rivierenland”.

Wil je meer weten over dit onderwerp of over het meerjarenplan? Neem contact op het Huub Creemers.