Naar nieuws

Nieuw Skillmix-instrument voor de huisartsenzorg: hulp bij personeelsvraagstuk

19 april 2023

Het nieuwe Skillmix-instrument is een gratis online applicatie om huisartsenvoorzieningen te ondersteunen bij het vinden van oplossingen voor het personeelsvraagstuk. Gebruikers krijgen stapsgewijs feedback op de functiesamenstelling (‘skillmix’) en ervaren arbeidsmarktknelpunten van hun voorziening. Het instrument biedt handvatten bij het oplossen hiervan, nu én in de toekomst.

Oplossingen voor het personeelsvraagstuk

Door te helpen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen én het duurzaam inzetten van zorgpersoneel, draagt het Skillmix-instrument bij aan het waarborgen van de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg in Nederland. Het instrument is ontwikkeld door het Nivel in samenwerking met de stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH).

De komende jaren groeit de personele capaciteit onvoldoende mee met de toenemende vraag naar huisartsenzorg. Dit maakt het Skillmix-instrument zeer relevant voor een grote groep huisartsenvoorzieningen, zowel in de dagzorg als in de avond- nacht- en weekendzorg (ANW-zorg).

Duurzame huisartsenzorg

Het instrument biedt huisartsenvoorzieningen allereerst feedback op de functiesamenstelling van hun personeel (’skillmix’), onder andere door deze af te zetten tegen vergelijkbare huisartsenvoorzieningen (benchmarken). Daarnaast biedt het handvatten om na te denken over oplossingsrichtingen als taakherschikking en personeelsbehoud, opdat de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg in Nederland gewaarborgd blijft.

Twee aparte versies voor huisartsenpraktijken en voor huisartsenposten

Het instrument kent twee versies, één voor huisartsenpraktijken en één voor huisartsenposten (HAP’s) en/of huisartsendienstenstructuren (HDS’sen). Daarnaast is er de mogelijkheid om groepsrapportages op te laten stellen voor een samenwerkingsverband van deelnemende huisartsenpraktijken en/of HAP’s/HDS-en, zoals (regionale) zorggroepen of gezondheidscentra. Doel van de groepsrapportage is het bespreekbaar maken van de resultaten in een (regionaal) samenwerkingsverband en het bieden van handvatten om gezamenlijk in te gaan op de ervaren arbeidsmarktknelpunten.

Over de ontwikkeling van het Skillmix-instrument

Het Skillmix-instrument is door het Nivel en KOH ontwikkeld, samen met huisartsen, praktijkmanagers en bestuurders van huisartsenvoorzieningen. De begeleidingscommissie tijdens het ontwikkeltraject bestond uit de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg InEen en de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). Het Skillmix-instrument is ontwikkeld met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de SSFH.

Meer weten of aanmelden?

Kijk voor meer informatie online bij Tool – Skillmix-instrument huisartsenzorg. Neem voor meer vragen contact op met een van de Nivel-onderzoekers, via skillmix@nivel.nl.

Direct aanmelden? Ga naar:
Aanmelden als huisartsenpraktijk
Aanmelden als HAP / HDS

Bron van dit bericht: Nivel