Naar nieuws

De Digicoach, CMIO en I-nurse: fancy titels of essentieel voor de zorg?

17 oktober 2023

Had jij ooit verwacht dat je in de zorg kunt werken als Digicoach, CMIO of I-nurse? Hippe functietitels, maar wat doen ze dan precies? En ben je dit er ‘maar even bij’ of is het een voltijdse job? Wij nemen je mee in wat een Digicoach, CMIO of I-nurse doet, wat de ervaringen zijn in de regio en of ze van toegevoegde waarde zijn voor de zorg.

De Digicoach

Een digicoach is meestal een zorgprofessional (zoals een doktersassistent, praktijkmanager, praktijkondersteuner of fysiotherapeut) met gevoel en affiniteit voor digitale ontwikkelingen. Een digicoach helpt collega’s bij het gebruik van digitale middelen en de benodigde vaardigheden. Hij/zij coacht collega’s zodat zij zo zelfstandig mogelijk digitaal kunnen werken.

De ervaringen van Digicoach en praktijkmanager Heidi Jacobs:
“De training tot digicoach van Buro StrakZ heb ik samen gevolgd met een praktijkhouder, dat is een echte aanrader. Hierdoor is digitalisering een urgenter thema geworden en staat het op de agenda. We hebben bijvoorbeeld digitalisering toegevoegd aan de competenties in het functieprofiel.  Hierdoor is het meer bespreekbaar, komt het terug binnen scholingsplannen en zien we meer vragen op dit vlak. Een ander simpel voorbeeld: tijdens teamoverleggen moet om de beurt iedereen een digitip geven, op deze manier laat je collega’s kennis maken met het onderwerp, help je de ander en moet iedereen erover nadenken. Ik zie dat ons team hierdoor wel meer motivatie heeft op dit thema en minder schaamte kent.”

Ook is de ontwikkeling gaande dat Huisartsen Gelderse Vallei digicoaches wil gaan inzetten voor praktijken, maar ook op samenwerking voor regionale digi-vraagstukken.

De Chief Medical Information Officer

De Chief Medical Information Officer (CMIO) wordt door het Nederlandse CMIO-Netwerk gedefinieerd als een medisch specialist die fungeert als schakel tussen ICT en artsen. De Federatie Medisch Specialisten heeft een visiedocument CMIO 2025 uitgebracht over de rol van de CMIO.

De ervaringen van CMIO en huisarts Jeroen te Lintelo;
“Als CMIO ben je zoals eerder aangegeven de schakel tussen wat er op ICT-gebied binnen de zorg mogelijk is en wordt aangeboden, en de dagelijkse praktijk. Met name dat laatste is erg belangrijk. Er zijn steeds meer digitale mogelijkheden, maar het moet wel aansluiten bij en meerwaarde hebben op de werkvloer. Mede door de aanwezigheid van een CMIO binnen onze organisatie kijken wij meer naar de digitale mogelijkheden en kijken we meer gestructureerd naar nieuwe ontwikkelingen. Kennis vanuit het landelijke CMIO-netwerk eerste lijn draagt hier ook zeker aan bij. Gezien de snelheid van de digitale ontwikkeling is het belangrijk om als zorgverlener enige kennis op dit gebied in huis te hebben. Mijn functie ervaar ik vooral als bestuurlijk en verbindend in plaats van het moeten hebben van veel inhoudelijke IT-kennis.”

De I-Nurse

Een I-Nurse is een zorgprofessional die de rol vervult van innovatie-ambassadeur. Dat is iemand die bijvoorbeeld 2-3 dagen is vrijgesteld om op zoek te gaan naar e-health-innovaties en te helpen bij de invoering hiervan. De I-nurse heeft vanuit een verbindende rol veel contact met de innovatie-afdeling, de digicoach, medewerkers en cliënten, maar een I-nurse werkt voor het grootste deel van de tijd als zorgmedewerker. Een I-nurse is veelal werkzaam in de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)of een ziekenhuis. Lees hier meer over wat een I-Nurse doet en nodig heeft om deze rol te vervullen.

Het belang van de digicoach, de I-Nurse of de CMIO

Zorgverleners worden zich steeds bewuster van de mogelijkheden en de noodzaak tot digitalisering. Juist nu, met een veranderende zorgvraag, stijgende zorgkosten en de arbeidsmarktkrapte, geeft digitalisering een extra stimulans om slimme, passende, toegankelijke zorg te bieden.

In dit snel veranderde zorglandschap is het niet vanzelfsprekend dat alle medewerkers zomaar mee willen én kunnen. Want hoewel de innovaties hard gaan, de functie Shift + O (oplossing) werkt nog niet. De digicoach, CMIO of de I-Nurse zijn op de hoogte van nieuwe innovaties, fungeren als vraagbaak, dragen bij aan implementatie en aan de ontwikkeling om teams digitaal vaardiger te maken. Hiermee zijn zij essentieel in het bouwen aan een toekomstbestendig zorglandschap. Want digitalisering ‘is here to stay’. Op Prinsjesdag is bekend geworden dat de zorgpremie fors zal stijgen de komende jaren. Als reactie op deze prijsstijging en om de zorg toegankelijk en van goede kwaliteit te houden, zei minister Ernst Kuiper: “We zetten in op drie onderwerpen die noodzakelijk zijn:
1: Meer samenwerking tussen de domeinen
2: Versterking van de 1e lijn
3: Inzet van digitale innovatie

Kortom: koester de digicoach, CMIO, I-nurse, of iemand in je team die digitaal net iets verder is dan iemand anders. Geef hem of haar ruimte (tijd) om zich te ontwikkelen, collega’s te ondersteunen en samenwerkingen aan te gaan in de regio. Ja, dat kost tijd (en geld), maar ondanks dat we de businesscase niet hebben opgesteld, durven wij onze hand er wel voor in het vuur te steken dat het je meer tijd (en geld) gaat opleveren!

Meer informatie

Meer weten? Zelf aan de slag als digicoach of wil je in contact komen met andere digitale voorlopers uit de regio? Neem dan contact op met Esmee Boerstal of Huub Creemers.