Vier categorieën van digitale innovaties

Er is een woud aan digitale mogelijkheden, maar wat is kansrijk? En wat past in onze regio? Om dit in kaart te brengen is het Digitale Innovatie Team ingericht in 2020. In het Digitale Innovatie Team (DIT) onderzochten tien zorgvernieuwers nieuwe mogelijkheden, deelde ze kennis en creëerde ze kansen op het gebied van digitale innovatie. Het duizelde al snel door de veelheid aan mogelijkheden.

Daarom hanteren wij een indeling in vier categorieën:

 1. Slimme zorg thuis: regie bij de patiënt. Er zijn al veel applicaties op het gebied van het monitoren van je eigen gezondheid en leefstijl.
  Je kunt hierbij denken aan sporthorloges, stappentellers, apps voor voedsel- of vochtinname, slimme sensoren et cetera. Ook zijn er steeds meer mogelijkheden om thuis je zorg te monitoren. Het helpt niet alleen de patiënt bij het behouden of vergroten van de eigen regie, maar kan ook de zorgverlener meer inzicht geven in het daadwerkelijk gedrag.
 2. Hybride zorg: efficiënt en met keuzevrijheid.
  Zorgt digitale zorg ervoor dat de afstand tussen jou en je patiënt groter wordt? Nee juist niet! Niet meer wachten in een spreekkamer voor alleen een bloeddrukmeting of suikerbepaling, maar een digitale toepassing die de waarden automatisch en veilig doorgeeft aan de professional en toevoegt aan het patiëntendossier. Zodat je tijdens het consult meer tijd hebt voor je patiënt. Als er nog een fysiek consult nodig is…
  Binnen zorgprocessen kijken we welke stappen gedigitaliseerd kunnen worden. Maar ook welke toepassingen al worden gebruikt (zoals bijvoorbeeld beeldbellen, online afspraken maken) en de wens voor extra ondersteuning hierbij of verbreding. Digitalisering komt er dan niet bij, maar in plaats van een andere handeling in het proces!
 3. Uitwisseling en samenwerken: geen dubbelingen en geen gedoe.
  Hoe kun je veilig informatie uitwisselen, communiceren of netwerkpartners consulteren?  Goede samenwerking rondom de zorg voor een patiënt is essentieel om de toenemende zorgvraag op te vangen. De juiste mensen moeten op het juiste moment op de hoogte zijn van de juiste informatie. Dat geeft meer overzicht in de zorg en ondersteuning die een patiënt krijgt en biedt meer mogelijkheden om proactief in plaats van reactief te werken. Voor de patiënt en mantelzorger betekent het meer regie, minder dubbelingen en geeft het meer rust te weten dat de zorg goed is afgestemd. Waar veel goede ideeën op vastlopen, is het (digitale) logistieke proces dat het verplaatsen of vervangen van zorg niet goed ondersteunt. Dit kan in praktische zaken zitten, zoals het uitwisselen van beeldmateriaal tussen zorgverleners of de mogelijkheden voor digitale consultatie. Goede uitwisseling van informatie draagt bij aan substitutie zonder gedoe!
 4. Datagedreven zorg: meer inzicht.
  Onze samenleving wordt steeds meer ondersteund door informatietechnologie. Ontwikkelingen als het Internet of Things, Big Data en Artificial Intelligence veranderen hoe wij met data en kennis omgaan. Ook in de zorg speelt het verzamelen, uitwisselen en analyseren van data een steeds grotere rol: data vormen zelfs steeds vaker de basis voor beslissingen en handelingen in de zorg. Dataficatie in de zorg biedt kansen voor verbetering van de zorg op cliëntniveau, maar ook op het niveau van teams, organisaties en populaties. Op tal van manieren kunnen data bijdragen aan betere sturing en versterking van de zorgverlening door risicostratificatie en beslisondersteuning. Hoe je data gebruikt om de zorg te verbeteren lees je in deze whitepaper.

Meer weten over het DIT? Lees de resultaten van een jaar DIT in het magazine.

Of neem contact op met Esmee Boerstal of Huub Creemers.