Naar nieuws

Digitalisering huisartsen- en ketenzorg in Tiel: “We moeten nu het heft in eigen handen nemen”

18 januari 2022

Wat willen we en kunnen we eigenlijk met digitalisering? Dat vroeg directeur Martijn Leeflang van het Eerstelijns Centrum Tiel (ECT) zich af. Hij vroeg Mura Zorgadvies met de cliëntenraad, het zorggroepbestuur en de huisartsenteams in gesprek te gaan om samen een gedragen visie op digitalisering voor de huisartsen- en ketenzorg te ontwikkelen.

Wat is er gedaan?

Martijn Leeflang, directeur Eerstelijns Centrum Tiel

In een vijftal werksessies gingen Esmee Boerstal en Eefje de Bruijne in gesprek met verschillende disciplines uit de huisartsenzorg. We gingen samen in gesprek over vragen als:

  • Waarom willen we als ECT inzetten op digitalisering?
  • Waar zijn we al trots op?
  • Waar ben je jaloers op en wat zijn je wensen voor de toekomst?
  • Welke kansen en bedreigingen zijn er?

Door hierover met elkaar te spreken, haalden we input op voor een visie, kernambities en strategieën hoe je dit bereikt. Vervolgens is de opgehaalde input teruggekoppeld in twee sessies en verwerkt in een advies en een infographic met de visie op digitalisering voor de huisartsen- en ketenzorg binnen het ECT.

Wat levert het op?

Niet alleen het eindrapport, maar het feit dat men met elkaar in gesprek is gegaan over digitalisering is de grootste winst van het traject. De eerste stap is gezet in het creëren van een gevoel van urgentie: “zonder te digitaliseren gaan we het niet redden en daarvoor moeten we het heft in eigen handen nemen”. Door met elkaar te spreken over kansen en uitdagingen en persoonlijke voordelen is een gezamenlijke ambitie ontstaan. We zagen gedurende het proces de deelnemers groeien in wat ze wenselijk vinden voor de (digitale) toekomst. Én dat is waar elke verandering mee begint en het zorgt voor beweging in de organisatie. Een mooie uitkomst van dit traject! Maar:

“We zijn voorbij de start, maar we zijn nog niet bij het einde van het begin”
Mark Rutte

Hoe nu verder?

Martijn Leeflang vertelt: “Het ECT gaat met de visie aan de slag om de huisartsenzorg leuk en behapbaar te houden, juist nu in tijden van een krimpende arbeidsmarkt en een groeiende zorgvraag”.

Meer informatie

Wil jouw organisatie ook aan de slag met een visie op digitalisering? Neem contact op met Eefje de Bruijne of Esmee Boerstal.