Naar nieuws

Zo profiteer jij ook van de Slimme Zorg Estafette

27 januari 2023

De Slimme Zorg Estafette, de jaarlijkse digitale kennismarathon staat voor de deur. In februari staat elke regio één week centraal om innovaties in de zorg, welzijn en preventie met elkaar te delen. Wat is er allemaal mogelijk, en vooral hoe pak je dit aan?

In onze regio loopt de Slimme Zorg Estafette van 6 t/m 10 februari. Mura heeft voor iedere dag alvast een interessante activiteit voor je geselecteerd waarop je kunt inschrijven (klik op de links voor meer informatie):

Zorgverleners in Rivierenland en Gelderse Vallei geven elkaar het stokje door

In diezelfde week in februari houden we ook onze eigen Mura-regionale digitale estafette over slimme zorg. Iedere dag zal een zorgorganisatie uit onze regio een digitale innovatie presenteren. Welke innovatie draagt voor hen bij aan goede zorg en werkgeluk? En wat hielp bij de implementatie? Zijn jullie net zo benieuwd als wij? Houd dan onze LinkedIn-pagina goed in gaten!

Een kijkje over de digitale schutting bij de buren

Mura sprak met verschillende organisaties en zorgverleners over digitalisering. Vragen als: Is er een visie? Waar is behoefte aan? Weten we voldoende over de mogelijkheden en kansen? En, zijn we voldoende digitaal vaardig? Uit de gesprekken bleek dat digitalisering een actueel maar ook complex thema is. Soms is de urgentie voor digitalisering voelbaar door gebeurtenissen als tekort aan personeel of minder goed functionerende systemen en het moeilijk kunnen delen van informatie. Het maken van goede keuzes is lastig. Er is namelijk veel, echt heel veel.

Digitalisering in Regio Rivierenland en Gelderse Vallei

Waar is nu behoefte aan?

Uit de gesprekken bleek dat de grootste behoefte zat in ‘digitaliseren concretiseren’. Denk daarbij aan:

  1. Ontwikkelen van digitale vaardigheden;
  2. Meer gezamenlijke visie op regionale digitale vraagstukken;
  3. Kennis delen en samenwerken.

In deze infographic vind je een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten.

Wat gaan we doen in 2023?

Mede naar aanleiding van deze uitkomsten zal Mura in 2023 zorgverleners gaan helpen bij kunnen en kiezen. Of anders gezegd, werken aan digitale vaardigheden en digitaliseren concretiseren door kennisdeling, visievorming en inzet van innovaties.

Meer informatie

Wil je meer weten over digitalisering in de zorg? Of eens even met ons sparren? Neem contact op met Huub Creemers.