Naar nieuws

Stilte voor de storm: stappenplan voor genoeg capaciteit in de eerste lijn

26 mei 2020

Door de uitbraak van COVID-19 zien huisartsen en paramedici in hun praktijken veel minder patiënten dan gewoonlijk. Om te voorkomen dat bij patiënten onherstelbaar letsel ontstaat worden ze opgeroepen om wél gewoon hun zorgverlener te bellen en langs te komen als dat nodig is. Ook om zo te voorkomen dat straks een grote golf aan patiënten alsnog een beroep gaat doen op de eerste lijn. Wanneer deze patiëntenstroom weer op gang komt is nog niet duidelijk. Mura Zorgadvies heeft een stappenplan opgesteld om de zorg weer op te kunnen schalen.

Belangrijk is dat de eerstelijnsorganisaties hier klaar voor moeten zijn en tijdig voorbereid zijn op mogelijke capaciteitsproblemen die kunnen ontstaan door de patiëntenstroom. In de ziekenhuiszorg is dit al gebruikelijk, voor de eerstelijnszorg is het onderwerp nog betrekkelijk nieuw.

Vooruit kijken

In het artikel: COVID-19 zorgt voor uitgestelde zorgvraag: vier oplossingsrichtingen, schreven we dat door de uitbraak van COVID-19 de reguliere eerstelijnszorg deels of soms zelfs helemaal stil is komen te liggen. Maar wat als die patiëntenstroom weer op gang komt? Hoe zorg je dan dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft? Daarom is het belangrijk om vooruit te kijken en te weten waar mogelijke knelpunten kunnen ontstaan. Hoe kom je daar achter? Met ons stappenplan kun je onderbouwde keuzes maken in hoe je de reguliere zorg weer goed kunt opschalen, passend binnen de ‘anderhalve meter maatschappij’. De Corona impact simulator van Vektis is een instrument dat hierbij kan worden gebruikt.

Voorbeeld: diabetes ketenzorg

Een goed afgebakende patiëntgroep betreft bijvoorbeeld mensen die ketenzorg voor diabetes type II krijgen. Zij zijn bekend bij de huisarts en hebben regelmatig controles. Deze patiënten kun je in risicogroepen indelen. Je weet wie je wanneer voor het laatst hebt gezien. En met de beschikbare capaciteit in de praktijk weet je hoeveel mensen je weer kunt gaan oproepen. Je kunt hier goed in sturen en dit op een efficiënte manier inrichten: Welke mensen zie je weer als eerste? Wat kan een assistente al doen om de POH te ontlasten? Kun je de zorg ook op een alternatieve manier vormgeven, bijvoorbeeld via e-health en zelfmanagement? Het stappenplan helpt je om hierin keuzes te maken.

Stappenplan aanvragen?

Stuur Marjoke Dijkema (marjokedijkema@mura.nl) een mailtje met je gegevens, dan ontvang je van ons het stappenplan voor capaciteitsmanagement in de eerste lijn. Ook kan zij je alles vertellen over capaciteitsmanagement, een planmatige analyse en goede scenarioplanning. Wil je meer weten? Neem gerust contact op met Marjoke.