Naar nieuws

Stijgt of daalt gebruik van e-health? De e-healthmonitor geeft inzicht

27 mei 2024

“Het digitale” belooft niet alleen de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden, het belooft óók de kwaliteit ervan te verbeteren. En daarnaast ook het werkplezier van zorgprofessionals te vergroten. De e-healthmonitor 2023 geeft zicht op het digitale zorgaanbod en -gebruik op dit moment en de ontwikkelingen in de tijd. Wij geven je hier een samenvatting van de meest relevante uitkomsten.

Gebruik stabiliseert

In 2023 zien we geen significante toename van het gebruik van digitale zorg bij het merendeel van de zorgprofessionals, waar dat in 2022 nog wel zo was. Alleen verpleegkundigen zijn meer gebruik gaan maken van digitale toepassingen, bijvoorbeeld op het gebied van medicatie-afgifte en toezichthoudende mogelijkheden. Het patiëntportaal en e-consults hebben inmiddels een vaste plek verworven in de gezondheidszorg (aangeboden door 91% van de huisartsen en 84% van de medisch specialisten). Er is nog wel een stijgende trend zichtbaar in het gebruik van chat- en appmogelijkheden door zorgprofessionals. Bij huisartsen is vooral het e-consult erg populair met een gebruik van 95%.

En voelt vertrouwder

In vergelijking met voorgaande jaren kijken zorgverleners in 2023 weer positiever naar digitale zorg. Zorgverleners zien steeds vaker de toegevoegde waarde van digitalisering, zij het met realisme. De meningen zijn nog wel verdeeld of het de ervaren problemen in de zorg daadwerkelijk kan oplossen. Zorgprofessionals zijn licht positief over het verlagen van werkdruk, kostenbesparing, werkplezier, behoud van eigen regie en kwaliteit van zorg door de inzet van digitale zorg.

TIP: Laat je inspireren met het gratis Zorg Enablers 2024 e-book!

Zorg Enablers bundelen in het jaarlijkse e-book de belangrijkste technologische ontwikkelingen in de zorg. Ze presenteren binnen- en buitenlandse technologische zorginnovaties in een overzichtelijke database. Dit jaar met een focus op het vergroten van het arbeidspotentieel in de zorg en ondersteuning.

Zorggebruikers zijn verdeeld

De meningen van zorggebruikers over digitale zorg zijn verdeeld: ongeveer de helft van hen wil het meer gaan gebruiken, de andere helft is juist terughoudend. Het aantal zorggebruikers dat heel negatief is over digitale zorg is sinds 2021 gelijk gebleven. Een interessante ontwikkeling in het gebruik van digitale toepassingen is die van het gebruik van gezondheidsapps en websites om gezondheidsvragen op te zoeken. Dit gebruik is namelijk afgenomen. Wel is er een aanzienlijke stijging in het gebruik van wearables (zoals smartwatches) voor gezondheidsmonitoring te zien onder zorgvragers, bijna 40% van de zorgvragers maakt hier gebruik van. De leeftijdsgroep 15 tot 39 jaar maakt hier het meest gebruik van, 65-plussers gebruiken dit (nog) het minst.

En de toekomst?

Op de vraag welke digitale toepassingen men in de toekomst intensiever verwacht in te zetten, verwacht 78% van de huisartsen meer gebruik te maken van digitale gezondheidsinformatie zoals thuisarts.nl. Dat is interessant omdat hier bij gebruikers juist een afname is geconstateerd. De auteurs van de e-healthmonitor 2023 benadrukken het belang van het duidelijk maken van de voordelen van digitale zorg, zoals het verminderen van werkdruk, het verhogen van de kwaliteit van zorg en het bieden van meer werkplezier voor zorgprofessionals. Voor zorggebruikers kan dit betekenen dat zij meer regie hebben over hun eigen gezondheid, meer inzicht hebben in ziekte en gezondheid en eventuele behandeling.

Enkele belangrijke aanbevelingen uit de e-healthmonitor 2023 zijn:

  • Betrokkenheid van zorgprofessionals en zorggebruikers in de transformatie naar hybride zorg, waarbij ervaringen worden gemonitord en gebruikt;
  • Investeer in het verbeteren van digitale vaardigheden, aangezien dit essentieel is voor een succesvolle implementatie van digitale zorg;
  • Focus op domeinoverstijgende gegevensuitwisseling.

Opmerkelijk in het rapport is de afwezigheid van AI als digitale zorgtoepassing evenals digitale triage, omdat juist deze innovaties kunnen worden gezien als arbeidsbesparende toepassingen. Nieuwsgierig hoe dit kan werken? Kom naar de onze netwerk- en inspiratiesessie: De digitale dokter: dromen, durven, doen! op 24 juni a.s.