Naar ons aanbod

Digitalisering in de eerste lijn

Zorgverleners worden zich steeds bewuster van de noodzaak tot digitalisering. Juist nu, met een toenemende werkdruk, schaarste aan personeel en hoge administratieve lasten, geeft digitalisering een extra stimulans om slimme, passende, toegankelijke zorg te bieden.

Maar waar begin je? Welke innovatie omarm je en welke niet? Wat is er voor nodig om te starten met een digitale innovatie? En is iedereen voldoende digitaal vaardig en bereidwillig om te veranderen? Mura Zorgadvies helpt je met het ontwikkelen van een visie, het starten met digitale innovatie of een verandertraject om digitalisering in de praktijk te brengen.

Waar zetten we op in?

Digitalisering is een middel en geen doel. Digitalisering moet bijdragen aan de oplossing van een voelbaar probleem en kan mensen ‘ontzorgen’. Dát maakt dat zorgverleners er ook echt mee aan de slag willen. Het succesvol laten landen van technologische innovaties vraagt om een transformatie waarbij de bestaande zorgprocessen en de digitale mogelijkheden goed op elkaar worden afgestemd én waarbij de mensen centraal staan. Technologie moet zijn werk doen voor zorgverleners en patiënten. Met digitalisering in de zorg komen er dus géén extra taken bij, het vraagt een andere manier van werken. En dat is essentieel, want de werkdruk in de zorg is al erg hoog!

Hoe doen we dat?

Inzicht geven in kansen én het tonen waar welke mogelijkheden liggen, motiveert en enthousiasmeert professionals om met digitale innovatie aan de slag te gaan (én niet het ‘droppen’ van een digitale innovatie). Dat doen we door actief kennis, ervaringen en goede concepten met elkaar te delen. Daarnaast zijn vaardigheden als wendbaarheid, veranderbereidheid en Digitale Vaardigheden (DiVa) belangrijker dan ooit. Mura wil organisaties en zorgverleners faciliteren en helpen om tot actie over te gaan. We willen mét en voor de regio een impuls geven aan digitalisering van de eerstelijnszorg. In deze infographic lees je waarom en hoe wij je met digitalisering kunnen ondersteunen (klik op de afbeelding voor de volledige weergave).

Waarmee kunnen wij je helpen?

Misschien duizelt het je wel eens door de veelheid aan mogelijkheden. Daarom hanteren wij een indeling in vier categorieën:

 1. Slimme zorg thuis: regie bij de patiënt
  Er zijn al veel applicaties op het gebied van het monitoren van je eigen gezondheid en leefstijl. Je kunt hierbij denken aan sporthorloges, stappentellers, apps voor voedsel- of vochtinname, slimme sensoren et cetera. Ook zijn er steeds meer mogelijkheden om thuis je zorg te monitoren. Het helpt niet alleen de patiënt bij het behouden of vergroten van de eigen regie, maar kan ook de zorgverlener meer inzicht geven in het daadwerkelijk gedrag.
 2. Hybride zorg: efficiënt en met keuzevrijheid
  Zorgt digitale zorg ervoor dat de afstand tussen jou en je patiënt groter wordt? Nee juist niet! Niet meer wachten in een spreekkamer voor alleen een bloeddrukmeting of suikerbepaling, maar een digitale toepassing die de waarden automatisch en veilig doorgeeft aan de professional en toevoegt aan het patiëntendossier. Zodat je tijdens het consult meer tijd hebt voor je patiënt. Als er nog een fysiek consult nodig is…
  Binnen zorgprocessen kijken we welke stappen gedigitaliseerd kunnen worden. Maar ook welke toepassingen al worden gebruikt (zoals bijvoorbeeld beeldbellen, online afspraken maken) en de wens voor extra ondersteuning hierbij of verbreding. Digitalisering komt er dan niet bij, maar in plaats van een andere handeling in het proces!
 3. Uitwisseling en samenwerken: geen dubbelingen en geen gedoe
  Hoe kun je veilig informatie uitwisselen, communiceren of netwerkpartners consulteren?  Goede samenwerking rondom de zorg voor een patiënt is essentieel om de toenemende zorgvraag op te vangen. De juiste mensen moeten op het juiste moment op de hoogte zijn van de juiste informatie. Dat geeft meer overzicht in de zorg en ondersteuning die een patiënt krijgt en biedt meer mogelijkheden om proactief in plaats van reactief te werken. Voor de patiënt en mantelzorger betekent het meer regie, minder dubbelingen en geeft het meer rust te weten dat de zorg goed is afgestemd. Waar veel goede ideeën op vastlopen, is het (digitale) logistieke proces dat het verplaatsen of vervangen van zorg niet goed ondersteunt. Dit kan in praktische zaken zitten, zoals het uitwisselen van beeldmateriaal tussen zorgverleners of de mogelijkheden voor digitale consultatie. Goede uitwisseling van informatie draagt bij aan substitutie zonder gedoe!
 4. Klik op de afb. om te openen

  Datagedreven zorg: meer inzicht
  Onze samenleving wordt steeds meer ondersteund door informatietechnologie. Ontwikkelingen als het Internet of Things, Big Data en Artificial Intelligence veranderen hoe wij met data en kennis omgaan. Ook in de zorg speelt het verzamelen, uitwisselen en analyseren van data een steeds grotere rol: data vormen zelfs steeds vaker de basis voor beslissingen en handelingen in de zorg. Dataficatie in de zorg biedt kansen voor verbetering van de zorg op cliëntniveau, maar ook op het niveau van teams, organisaties en populaties. Op tal van manieren kunnen data bijdragen aan betere sturing en versterking van de zorgverlening door risicostratificatie en beslisondersteuning. Hoe je data gebruikt om de zorg te verbeteren lees je in deze whitepaper.

Wendbaarheid, veranderbereidheid en digitale vaardigheden
Anno 2021 zijn vaardigheden als wendbaarheid, veranderbereidheid en Digitale Vaardigheden (DiVa) belangrijker dan ooit voor zorgverleners. Het vraagt veel van hen om zich de benodigde aanpassingen eigen te maken. Zorgverleners met weinig digitale vaardigheden voelen zich hier heel onzeker over. Ze besteden veel tijd aan omwegen en onhandigheden en hebben (meer) hulp van collega’s nodig, die daardoor ook tijd verliezen. Digitaal vaardigere medewerkers kunnen hun digitale taken sneller doen. Dat leidt tot lagere beleving van werkdruk en minder werkstress. Voor de invoering van innovatieve digitale technologie is het een voorwaarde dat zorgmedewerkers er ook mee kunnen werken. Digitale vaardigheden zorgen voor een betere landingsbaan voor innovatie en zorgtechnologie en een snellere adoptie (bron: coalitie Digivaardig in de zorg).
Aan de slag met het Digitale Innovatie Team
Er is een woud aan digitale mogelijkheden, maar wat is kansrijk? En wat past in onze regio? Om dit in kaart te brengen is het Digitale Innovatie Team ingericht. In het Digitale Innovatie Team (DIT) onderzoeken we met tien zorgvernieuwers in de regio nieuwe mogelijkheden, delen we kennis en creëren we kansen op het gebied van digitale innovatie. De implementatie van digitale innovatie gaat alleen goed wanneer professionals en patiënten hierbij ondersteuning op maat ontvangen, waarbij rekening wordt gehouden met hun digitale vaardigheden en veranderbereidheid. Om te weten of en zo ja hoe, digitale innovaties werken in onze regio, gaan we monitoren. Hierbij willen we niet alleen focussen op resultaten en uitkomsten maar juist op praktijkonderzoek waarbij we kunnen blijven leren en ontwikkelen. Lees de resultaten van een jaar DIT in het magazine.

Nieuwsgierig naar deze onderwerpen en wat Mura voor je kan betekenen? Neem dan contact op met Esmee Boerstal.