Positieve Gezondheidszorg: Oplossingsgericht werken in de eerste lijn

Mura organiseert verschillende bijeenkomsten rondom positief en oplossingsgericht werken: inspiratiesessies, driedaagse open trainingen, in company trainingen en trainingen op maat.

Veel huisartsen, verloskundigen, diëtisten, fysiotherapeuten, apothekers, jeugdartsen en -verpleegkundigen namen al deel aan een inspiratiesessie of training “Positieve Gezondheidszorg: oplossingsgericht werken in de eerste lijn.” Word jij één van de volgende deelnemers?

Fysiotherapeut Emile Nijs volgde de driedaagse training en beveelt deze van harte aan: ‘Fredrike Bannink en Pieter Jansen zijn inspirerende trainers. De combinatie van theorie, de vele praktijkvoorbeelden die tot de verbeelding spreken en het oefenen in kleine groepjes is ontzettend leerzaam en prikkelt je om het geleerde in de praktijk te brengen. Door het toepassen van de oplossingsgerichte aanpak in de fysiotherapiepraktijk, merk ik dat de behandelingen positiever verlopen. Ik beveel de training van harte aan.’

Waar gaat het over?
Het oplossingsgericht werken is een aanvulling op het medisch model, maar heeft een ander vertrekpunt; de patiënt/cliënt bepaalt wat zijn vraag is. De hulpverlener sluit aan bij de vraag van de patiënt en helpt hem zoeken naar mogelijkheden om de gewenste situatie te bereiken. De patiënt is expert van zijn eigen leven, de professional is expert in het samen construeren van oplossingen door het stellen van vragen.

Oplossingsgericht werken in de praktijk
In de gezondheidszorg is men opgeleid met het medisch model. Dit oorzaak-gevolg model is dominant voor de manier van denken in de gezondheidszorg. Er wordt gekeken naar de oorzaken van gezondheidsproblemen en hoe deze aangepakt moeten worden. In het medische model doet de hulpverlener het onderzoek, stelt de diagnose en bepaalt de behandeling. Het oplossingsgericht werken is een aanvulling op het medisch model, maar heeft een ander vertrekpunt; de patiënt/cliënt bepaalt wat zijn vraag is. De hulpverlener is niet zeer geïnteresseerd in de kluwen van factoren die heeft geleid tot de hulpvraag, maar sluit aan bij de vraag van de patiënt en helpt hem zoeken naar mogelijkheden om de gewenste situatie te bereiken. De focus ligt dus op de gewenste toekomst. De professional geeft geen adviezen, maar stelt vragen aan de patiënt/cliënt. Patiënten/cliënten zijn namelijk co-experts en een informatiebron. Bij een oplossingsgerichte aanpak bouw je aan wat werkt: Als iets (beter) werkt, doe er dan meer van. Als iets niet werkt, doe dan iets anders.

Huisarts Kees van der Lugt is erg positief over de training én het oplossingsgericht werken: ‘Eindelijk een manier om praktisch handen en voeten te geven aan patiëntgericht werken en het concept Positieve Gezondheid. Op een inspirerende manier leerde ik direct inzetbare vaardigheden om in consulten meer aandacht te geven aan het probleemoplossend vermogen van patiënten zelf. Voor mij heeft de training nieuw elan gebracht: zin om op een andere manier te kijken naar patiënten waar je eigenlijk mee bent vastgelopen. Dat werkt erg bevredigend’.

Effectiviteit van oplossingsgericht werken
Er is wetenschappelijk bewijs dat een oplossingsgerichte aanpak minstens even effectief is als andere behandelvormen en dat de autonomie van de patiënt goed is gewaarborgd. Bovendien doet de oplossingsgerichte aanpak het beter bij patiënten uit lagere sociaaleconomische milieus dan traditionele vormen van behandeling. Oplossingsgericht werken is betrekkelijk snel te leren en zorgt volgens onderzoek voor verbetering van de moraal en minder burn-out bij professionals.

Scholingen
Mura werkt bij de scholingen samen met Pieter Jansen, Fredrike Bannink en Eva Kuiper. Pieter Jansen is huisarts in gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede. Samen met dit gezondheidscentrum en andere partners heeft hij Gezondhuizen opgezet, een project voor positieve en oplossingsgerichte gezondheidsbevordering. De afgelopen jaren specialiseerde hij zich in het oplossingsgericht werken. Samen met Fredrike Bannink schreef hij het boek ‘Positieve gezondheidszorg: oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk’. Fredrike Bannink is klinisch psycholoog en auteur, en autoriteit op het gebied van oplossingsgericht werken en positieve psychologie. Eva Kuiper is forensisch orthopedagoog en docent Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Samen met Fredrike Bannink schreef zij het boek ‘Oplossingsgerichte vragen aan kinderen en hun omgeving in (g)gz en onderwijs’. Zij geeft veel lezingen, presentaties en trainingen.

Interesse om kennis te maken met de methodiek? Wil je een training volgen? Bekijk dan ons actuele aanbod. Adviseur Susan Adam bespreekt graag de mogelijkheden met je als je een sessie of training op maat wilt organiseren.