Naar nieuws

Meer Tijd Voor De Patiënt? Met oplossingsgericht werken voer je ‘het andere gesprek’

2 februari 2023

In de huisartsenzorg is steeds meer behoefte aan Meer Tijd Voor De Patiënt (MTVDP). We horen ook steeds vaker de vraag ‘Hoe voer ik als zorgverlener echt het andere gesprek in de spreekkamer?’. Meerdere regionale huisartsenorganisaties (RHO’s) en zorggroepen richten zich al langere tijd op persoonsgerichte zorg en bieden daarvoor de training ‘Positieve gezondheidszorg: Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk’ aan in hun werkgebied voor huisartsen en praktijkondersteuners. Zijn ze nog steeds enthousiast?

De afgelopen jaren zijn grote groepen huisartsen en praktijkondersteuners door Mura getraind in het oplossingsgericht werken. We spraken Odilia Kortsmit van Syntein in Noordoost Brabant/Limburg en Elra Eppink uit Twente (SHT-THOON/CHPA-FEA) over hun ervaringen.

Hoe past de training ‘Oplossingsgericht werken’ voor jullie in de ontwikkeling van MTVDP?

Odilia Kortsmit

Odilia: “Wij zijn in de Synteinregio (Noordelijke Maasvallei) al jaren bezig met positieve gezondheid. De oplossingsgerichte gespreksvoering die de zorgverleners in de training leren geeft verdieping en houvast. Alle praktijken die deelnemen aan de pilot MTVDP/Positieve Gezondheid in onze regio hebben een of meerdere zorgverleners al op training laten gaan. Ook zijn er al veel zorgverleners aangesloten die formeel nog niet aan de pilot meededen, maar wel een ander gesprek met de patiënt wilden gaan voeren.”

Elra Eppink

Elra: “In Twente (zorggroepen SHT-THOON en FEA) zijn we al jaren bezig om ‘persoonsgericht werken’ en ‘het voeren van het goede gesprek’ vorm te geven. Met de trainingen ‘Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk’ neemt het onderwerp een enorme vlucht. Mura trok onze interesse vanwege de inhoud van de scholingen, de podcast ‘een lichter spreekuur’ trok ons over de streep. Met praktische voorbeelden uit de huisartsenpraktijk wordt de aanpak uitgelegd waarbij zowel de patiënt als de huisarts meer plezier en voldoening ervaren.”

 

Hoe voer je met oplossingsgericht werken ‘het andere gesprek’ in de spreekkamer?

Bij de oplossingsgerichte methodiek staat niet de vraag centraal ‘waar wil je vanaf?’ maar ‘waar wil je naartoe?’. Het helpt je om jouw patiënten zelf te laten benoemen waar ze naartoe willen werken. En daarbij haalbare stappen te formuleren. Het leert je om ze uit te nodigen écht samen te beslissen over een passende behandeling of aanpak. Zodat jullie samen oplossingen bedenken die werken voor déze patiënt, in déze context, op dít moment.

Zorgverleners ervaren meer lucht in de behandeling van hun patiënten. En de patiënt komt zelf verder omdat hij meer regie krijgt over de aanpak. In de Whitepaper ‘Oplossingsgericht werken: zo pas je persoonsgerichte zorg toe’ lees je over hoe de aanpak werkt en wat de ervaringen zijn.

Wat is volgens jullie de meerwaarde van de trainingen? Wat hebben ze gebracht?

Elra:  “De meerwaarde van ‘Oplossingsgericht werken’ is dat de professionals binnen de huisartsenpraktijken een boost krijgen om hun werk weer met plezier en voldoening te doen. De uitleg is inspirerend, interactie maakt de bijeenkomst levendig en de opgedane kennis en kunde is direct toepasbaar in de praktijk.”

Odilia: “Ze geven de zorgverleners een andere blik op het gesprek in de spreekkamer. Het besef dat het ook anders kan dan ze vroeger tijdens de opleiding hebben geleerd. En het geeft ze de mogelijkheid meer sturing te geven aan het gesprek met iemand waarbij ze niet goed meer weten wat ze moeten doen, omdat medisch gezien een doorverwijzing niet nodig is. Ze kunnen dus regie pakken, maar de antwoorden bij de patiënt laten. De docenten zijn heel inspirerend en het oefenen met collega’s spreekt ook erg aan.”

Zou je de inspiratiesessies en trainingen ‘Oplossingsgericht werken’ van Mura Zorgadvies aanbevelen aan andere RHO’s/zorggroepen?

Elra: “Zeker. De trainingen zijn heel concreet en makkelijk toepasbaar. Veel trainingen rondom dit onderwerp zijn vaak wat wollig en meer algemeen. Deze training richt zich specifiek op de huisartsenpraktijk en situaties die zich in de spreekkamer afspelen. De trainingen worden gemiddeld gewaardeerd met een 8,6. We zien de interesse in ‘Oplossingsgericht werken’ in ons adherentiegebied als een olievlek verspreiden.”

Odilia: “Ja zeker, alle deelnemers zijn heel erg enthousiast. Zelfs drie jaar na de eerste training geven ze nog steeds aan dat ze er heel veel aan hebben gehad, niet alleen voor hun werk maar ook privé.”

Elra sluit af: “We begonnen met een inspiratiesessie op een avond en dat sloeg aan. Daarna werden huisartsen en praktijkmanagers enthousiast tijdens de eendaagse training ‘Oplossingsgericht leidinggeven’. De training ‘Oplossingsgericht werken’ vraagt een tijdsinvestering van drie dagen. Dat is best een investering voor zorgprofessionals. Uit deze groepen krijgen we nu zelfs het verzoek of er een vierde dag gepland kan worden, omdat deelnemers zichzelf een ‘opfrismoment’ gunnen.”

Kennismaken

Interesse om kennis te maken met de methodiek? Wil je een training volgen? Hier vind je meer informatie over oplossingsgericht werken en ons actuele aanbod. Adviseur Susan Adam bespreekt graag de mogelijkheden met je als je een sessie of training op maat wilt organiseren. Of meld je aan voor één van de laatste plekken van de driedaagse training op 23 maart!

Meer lezen of luisteren:

Fotograaf portret Odilia Kortsmit: Gwen Riko