Naar nieuws

Probeer nu de ROS Regio Scan

19 mei 2023

Datagedreven werken wordt steeds belangrijker. Met data breng je de situatie in kaart. Door deze data op de juiste manier in een goed dialoog te interpreteren, dragen ze bij aan bruikbare inzichten voor besluitvorming. Wat zeggen de cijfers? Welke doelen en prioriteiten stellen we? Doen we de juiste dingen met juiste effecten? De ROS Regio Scan is een online tool die je helpt aan de juiste data.

In kaart brengen

Veel zorgvernieuwingen beginnen bij een gevoel dat de zorg beter kan. Meestal gebaseerd op knelpunten en kansen die je in de dagelijkse praktijk ervaart. De eerste stap is dan om de precieze omvang en aard van jouw vraagstuk in kaart te brengen, met behulp van data. Door bijvoorbeeld te kijken naar de huidige gezondheidssituatie van een specifieke patiëntgroep of naar toekomstige demografische ontwikkelingen in jouw regio. Waar vind je de data die voor jullie relevant zijn? Data kunnen landelijk, regionaal, lokaal of zelfs op organisatie- of praktijkniveau beschikbaar zijn. Je kunt met data terugblikken, maar ook vooruitkijken met voorspellingen en trends. En je kunt verschillende data combineren en transformeren in voor jullie relevante informatie. Met de ROS Regio Scan helpt Mura je om de relevante gegevens te selecteren uit het enorme aanbod

Regiobeeld

Het maken van een regiobeeld, zoals ook in het Integraal Zorgakkoord (IZA) is benoemd, is een voorbeeld van het gebruik van data om tot een gezamenlijk gedragen beeld te komen. Zo’n regiobeeld helpt bij het stellen van prioriteiten rondom gezondheidsdoelen en welke verbeterprojecten daaruit volgen. Dit kan een algemeen beeld zijn, of specifiek inzoomen op een patiëntenpopulatie of thema. Een goed (regio)beeld vormt de basis voor een (regio)plan, met meetbare doelstellingen. De ROS Regio Scan helpt je aan de data die hiervoor nodig is.

Interactief dashboard

De ROS Regio Scan is een interactief online dashboard met data uit verschillende openbare bronnen op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg. Uniek aan de ROS Regio Scan is de mogelijkheid om gemeenten, wijken én buurten met elkaar te vergelijken. Het is daarmee een goede aanvulling op andere databronnen, zoals het RIVM Regiobeeld.

Even proberen

Op www.rosregioscan.nl kun je de ROS Regio Scan proberen en inzien welke data er in de regioscan zit.

Meer weten?

Het dashboard is ontwikkeld door het ROS-Netwerk. Hier is Mura Zorgadvies ook onderdeel van. Ben je na het uitproberen van de ROS Regio Scan nieuwsgierig geworden naar de uitgebreidere versie van het dashboard? Of heb je een datavraag? Neem dan contact op met Suzan Buitenhuis.