Naar nieuws

Datagedreven werken binnen Vallei Vitaal & Gezond, wat levert het op?

19 januari 2023

Allerlei zaken hebben invloed op gezondheid. Wat je eet, waar je woont of je in de buurt kunt bewegen, of je genoeg geld hebt maar ook of je bijvoorbeeld hulp hebt van mensen in je omgeving. Er zijn dan ook veel verschillende professionals die zich bezighouden met gezondheid, zorg en welzijn. Allemaal vanuit hun eigen vakgebied. Programma Vallei Vitaal & Gezond* werkt aan een nieuwe manier van domeinoverstijgend samenwerken in Gelderse Vallei. Datagedreven werken is een belangrijke pijler binnen het programma. Hoe dat werkt lees je in dit artikel.

Samen met Maarten den Braber van HealthKIC werkt Mura-adviseur Ellen Selten aan twee opdrachten van ‘Anders Monitoren’ binnen Vallei Vitaal & Gezond (VV&G):

  1. Ondersteuning van de kernthema’s, zoals de cijfermatige onderbouwing van interventies die binnen het programma worden ingezet;
  2. Het verkennen van de mogelijkheden voor een geïntegreerde regionale data-infrastructuur.

In dit artikel kijken we niet alleen naar de werkzaamheden die in 2022 zijn uitgevoerd maar geven we een doorkijkje naar 2023.

Datagedreven ondersteuning van de kernthema’s

VV&G werkt aan vijf inhoudelijke kernthema’s: Verbinding Medisch & Sociaal Domein, Gezond Leven, Opgroeien in een Kansrijke Omgeving, Mentaal Gezond en Vitaal Ouder Worden. Voor elk van deze kernthema’s heeft Ellen in 2022 regiobeelden opgesteld. Een regiobeeld bevat cijfers op buurt, wijk en regionaal niveau, afkomstig  van bronnen als CBS Microdata, GGD Gezondheidsmonitor en RIVM Regiobeeld. Dit geeft de projectgroepen per kernthema inzicht in de stand van zaken, en is een startpunt voor het selecteren van doelgroepen en interventies volgens de methode van population health management. In 2023 gaan de kernthema’s verder met het concretiseren van doelgroepen en interventies en het opstellen van evaluatieplannen om de effecten van de interventies in kaart te brengen. Ellen en Maarten gaan de kernthema’s hierbij verder ondersteunen in 2023.

Wat is population health managament?

Population Health Management (PHM) gaat uit van een op maat gemaakte aanpak naar gezondheid waarbij, naast de (bio)medische factoren, ook sociale- en omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen. Dat betekent dat de populatie richtinggevend is: welke problemen ervaren zij, en wat zijn passende oplossingen? Dat zal in een wijk in een grote stad met veel ouderen anders zijn dan voor een Vinex-buitenwijk met veel gezinnen. Dit vraagt dus inzicht in wat elke inwoner individueel en in groepsverband specifiek nodig heeft om gezond te blijven. Datagedreven werken speelt daarbij een belangrijke rol.

Verkennen van een geïntegreerde regionale data-infrastructuur

Elke organisatie in zorg en welzijn werkt met een eigen registratie- of dossiersysteem. De data in deze systemen zijn erg waardevol voor het monitoren en verbeteren van de zorg, maar kunnen momenteel niet aan elkaar gekoppeld worden. Patiëntgegevens van verschillende bronnen geanonimiseerd koppelen voor hergebruik, zou een impuls geven aan datagedreven werken op regionaal populatieniveau. Ellen en Maarten gingen in 2022 daarom in gesprek met verschillende stakeholders in de regio om de huidige situatie, kansen en knelpunten van een ‘geïntegreerde regionale data-infrastructuur’ (GRDI) in kaart te brengen.

De organisaties waarmee zij spraken zien vele kansen en mogelijkheden van een GRDI. Diverse organisaties werken al samen op het gebied van primair datagebruik en uitwisseling van gegevens. Dat is een goed startpunt om verder te kijken naar mogelijkheden van samenwerking op het gebied van hergebruik van data voor monitoring en onderzoek. Het is volgens de partijen daarbij belangrijk om afspraken te maken over eigenaarschap en de bescherming van privacy van patiënten. In 2023 wordt door verschillende organisaties een gezamenlijke, domeinoverstijgende onderzoeksvraag geformuleerd: wat zijn de inhoudelijke wensen en benodigdheden m.b.t. het verbinden van data? Ook worden in 2023 door HealthKIC en Mura enkele domeinoverstijgende ‘parallelsessies’ georganiseerd om uit te wisselen: wat gebeurt er regionaal op het gebied van data-uitwisseling? Wat zijn landelijke ontwikkelingen? Wat zijn op dit moment kansen voor samenwerking?

Download de gratis whitepaper over data

Meer informatie

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen van datagedreven werken binnen Vallei Vitaal & Gezond! Wil je meer weten? Neem dan contact op met adviseur Ellen Selten.

 

*In de regio Gelderse Vallei zijn binnen het samenwerkingsverband ‘Vallei Vitaal en Gezond (VV&G)’ 18 organisaties (waaronder huisartsen, VVT-aanbieders, GGZ, Sociaal domein, ziekenhuis, woningbouwcorporatie en gemeente) de uitdaging aangegaan om samen te werken aan een Vitale en Gezonde Vallei. Dit doen we door én aan de slag te gaan met gezondheidsvraagstukken in deze regio’s én tegelijkertijd anders te organiseren, te financieren en te monitoren. Zo ontwikkelen we gezamenlijk nieuwe manieren van werken die passen bij de complexe uitdagingen van deze tijd.