Naar nieuws

Hoe gebruik je data bij het ontwikkelen van zorginnovaties?

19 januari 2024

Veel zorginnovaties beginnen bij een gevoel dat de zorg beter kan. Meestal gebaseerd op knelpunten en kansen die je in de dagelijkse praktijk ervaart. Als je een goed idee hebt voor een zorginnovatie, hoe weet je dan of het gaat werken? Het gebruik van data is hierbij onmisbaar.

Databronnen geven inzicht in jouw lokale situatie

Adviseur Ellen Selten gaf vorige maand een webinar over de inzet van data bij het ontwikkelen van je zorginnovatie, zoals het ontwikkelen van een nieuw zorgprogramma voor mensen met chronische pijn. Zij vertelde over bruikbare databronnen, zoals Regiobeeld.nl, Buurtatlas en de ROS Regioscan, om zicht te krijgen op je eigen lokale situatie (zoals praktijk, wijk of gemeente), of om een regiobeeld op te stellen. Met het in kaart brengen van de (start)situatie bekijk je gezamenlijk waar de knelpunten en uitdagingen zitten, nu en in de toekomst. Daardoor kun je beter voorspellen en onderbouwen welke interventies of innovaties leiden tot resultaat, ofwel: datagedreven werken.

Voorbeeldvragen:

  • Hoe ontwikkelt het aantal kwetsbare ouderen de komende jaren zich in mijn buurt?
  • Hoe vaak gaat diabetes in mijn regio voorkomen in 2025?
  • Hoeveel mensen roken in mijn gemeente of wijk? En hoe verhoudt zich dat tot landelijke cijfers?
  • Hoeveel GGZ-kosten maken mijn patiĆ«nten, binnen de eerste, tweede en derde lijn?
  • Welke (zorg)kosten maken kwetsbare ouderen vanuit diverse systemen, zoals Wlz, Wmo en Zorgverzekeringswet?
  • Waar liggen de grootste problemen in de jeugd(zorg) in deze regio? En delen mijn regionale partners dat beeld?

Stappen om te komen tot een zorginnovatie

Ook vertelde Ellen hoe data een rol spelen in alle processtappen die worden doorlopen bij het ontwikkelen van een zorginnovatie, namelijk: onderbouwen, ontwikkelen, implementeren en evalueren. Data zijn daarbij altijd een middel om samen in gesprek te gaan en in dialoog te interpreteren. Data zijn dus een middel en geen doel. Cijfers krijgen pas echt betekenis in gesprek met zorgverleners en andere betrokken partijen.

Kennis, ervaring en inzicht van de patiƫnt, zorgverlener en beleidsmaker zijn hierbij onmisbaar. Breng de juiste personen bij elkaar om samen data in de juiste context te plaatsen. Stel elkaar de juiste vragen om de data gezamenlijk te interpreteren en te transformeren in voor jou relevante informatie. Wat valt op? Wat betekenen de cijfers voor de dagelijkse praktijk? Welke aanknopingspunten zien we voor vervolgstappen? Zo gaan data leven in de praktijk!

Zelf aan de slag met data?

Wil je meer weten? Of wil je hulp bij het gebruiken of interpreteren van databronnen als Regiobeeld.nl, Buurtatlas en de ROS Regioscan? Neem contact op met Ellen Selten, zij denkt graag met je mee.