Naar nieuws

Patiënten met atriumfibrilleren krijgen zorg op juiste plek

15 maart 2022

De Regionale Transmurale Afspraken (RTA) Atriumfibrilleren (AF) in de regio Gelderse Vallei zijn geëvalueerd. Uit deze evaluatie komt naar voren dat de RTA AF duidelijker maken welke zorgverlener wat kan betekenen voor welke patiënt. Meer mensen worden terugverwezen naar de huisarts dan voorheen of hebben geen verwijzing naar de cardioloog meer nodig.

Voor de evaluatie zijn kwantitatieve gegevens opgehaald in de huisartsenpraktijken, apotheken en Ziekenhuis Gelderse Vallei. De kwantitatieve data werden aangevuld met interviews met cardiologen, een verpleegkundig specialist, apothekers, apothekersassistenten, huisartsen, praktijkondersteuners en patiënten.

Resultaten

Door de RTA AF is de samenwerking tussen eerste en tweede lijn verbeterd en is het duidelijker welke zorgverlener wat kan betekenen voor welke patiënt. Meer mensen worden terugverwezen naar de huisarts dan voorheen. Patiënten zijn erg tevreden over hun zorgverlener(s), de samenwerking tussen de huisarts en de cardioloog, en de zorg voor AF in het algemeen. Aan de hand van de evaluatie kwam naar voren dat er al veel aandacht is voor AF in de huisartsenpraktijk.

Huisartsen geven aan dat zij meer duidelijkheid hebben over taken en verwachtingen. Ook ervaren zij korte lijnen en betere samenwerking met cardiologen. Cardiologen verwachten dat zij meer tijd hebben voor andere (hoogcomplexe) zorg omdat de laagcomplexe zorg voor AF kan worden overgedragen aan de huisarts. Apothekers hebben extra aandacht besteed aan de medicatie. De therapietrouw en medicatieveiligheid zijn verbeterd. Patiënten zijn erg tevreden over hun zorgverlener(s), de samenwerking tussen de huisarts en de cardioloog, en de zorg voor AF in het algemeen.

Meer informatie

Wil je meer weten over het project? Neem contact op met Ellen Selten, zij vertelt je er graag meer over.