Naar nieuws

Datagedreven werken binnen Vallei Vitaal & Gezond

17 juni 2022

In de regio Gelderse Vallei is het samenwerkingsverband Vallei Vitaal & Gezond (VV&G) actief. Hierin werken achttien organisaties, waaronder huisartsen, VVT-aanbieders, GGZ, sociaal domein, ziekenhuis, woningbouwcorporatie en gemeente, samen aan een Vitale en Gezonde Vallei. VV&G bestaat uit vier inhoudelijke kernthema’s: Verbinding medisch & sociaal domein, Opgroeien in een kansrijke omgeving, Mentaal gezond en Vitaal ouder worden.

Datagedreven ondersteuning

Binnen Vallei Vitaal & Gezond werken we datagedreven. Dit betekent dat we alle interventies binnen het programma cijfermatig onderbouwen. Samen met Maarten den Braber van HealthKIC is Ellen Selten van Mura Zorgadvies projectleider van de werkgroep Data & monitoring. Ellen zet haar kennis en vaardigheden rondom data en informatiemanagement in om de inhoudelijke kernthema’s te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het maken van een nulmeting om de uitgangssituatie in kaart te brengen en om te bepalen welke interventies mogelijk effect hebben op welke doelgroep. En bij het opstellen van monitoringsplannen en het uitvoeren van analyses om de effecten van de interventies te meten. Hierbij maken ze gebruik van verschillende databronnen, zoals RIVM Regiobeeld en CBS Microdata.

Verkennen van een geïntegreerde regionale data-infrastructuur

Elke zorgverlener of organisatie in de regio werkt met een eigen informatiesysteem. De data in deze systemen zijn erg waardevol voor het monitoren en verbeteren van zorg. Helaas kunnen we deze data nu nog niet aan elkaar koppelen. Als we deze data op patiëntniveau geanonimiseerd kunnen koppelen, kan dat een impuls geven aan het datagedreven werken op regionaal populatieniveau. We gaan daarom in gesprek met verschillende stakeholders in de regio. Zo brengen we de huidige situatie en kansen voor en knelpunten van een zogenaamde ‘geïntegreerde regionale data-infrastructuur’ in kaart. Een eerste stap om te bekijken of we in de regio Gelderse Vallei ook de krachten nog verder kunnen bundelen op het gebied van data.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over het project? Neem contact op met Ellen Selten.