Naar nieuws

Vallei Vitaal & Gezond: een stevige samenwerking van zorg, welzijn en gemeente

25 juni 2024

Samenwerkingsverband Vallei Vitaal en Gezond (VV&G) werkte de afgelopen jaren aan gezondheidsbevordering, preventie en de aansluiting hiervan op zorg in Ede. Vanaf dit jaar verzorgen Eefje de Bruijne en Ellen Selten namens Mura Zorgadvies, het programmamanagement. Nu er een gezamenlijk regiobeeld en regioplan liggen, gaat VV&G in 2024 op in de nieuwe netwerkstructuur ‘Vitale Gelderse Vallei’.

Betrokken organisaties

Binnen VV&G werkten achttien organisaties uit zorg, welzijn en gemeente samen aan vraagstukken op het gebied van gezondheid, vitaliteit en welbevinden. Dit om het hoofd te bieden aan complexe uitdagingen van deze tijd zoals stijgende zorgkosten, toenemende gezondheidsverschillen en personeelstekorten.

Thema’s

Naast het overkoepelende thema ‘Verbinding medisch en sociaal domein’, kende VV&G vier kernthema’s:

  • Opgroeien in een kansrijke omgeving;
  • Vitaal ouder worden;
  • Mentaal gezond;
  • Gezond leven

Aan de hand van relevante data en verhalen van professionals en inwoners, onderzochten de werkgroepen waar in de populatie de grootste gezondheidswinst te behalen viel en hoe dit vertaald kon worden naar passende interventies om gezondheid, welbevinden en vitaliteit van inwoners te verbeteren en gezondheidsverschillen te verkleinen. Inwoners deelden hun ervaringen met de zorg en werden betrokken bij de ontwikkeling van interventies. Verschillende nieuwe en lopende impactvolle interventies in de regio zijn verbonden.

Initiatieven

Vallei Vitaal en Gezond gaat op in de nieuwe regiobrede netwerkstructuur Vitale Gelderse Vallei. Dit betekent dat we tot 1 juli 2024 lopende activiteiten voortzetten en daarna afronden. Concreet zijn we bezig met:

  • Inwonerreis voor inwoners met beginnende dementie;
  • Inbreng van ervaringsdeskundigen bij Mentaal Vitaal;
  • Wijkgerichte bijeenkomsten over verbinding tussen medisch en sociaal domein, met ontmoetingen tussen professionals in medisch en sociaal domein (onder andere welzijnsorganisaties, Sportservice, cliëntondersteuning, huisartsen en POH).

Hoe verder

De geleerde lessen van VV&G nemen we mee in de verdere stappen naar een regionale duurzame samenwerking. Impactvolle interventies zetten we voort. Het bereiken van een stevige samenwerking tussen organisaties is iets om trots op te zijn en is niet meer weg te denken uit de regio Gelderse Vallei!

Wil je meer weten? Neem contact op met Ellen Selten of Eefje de Bruijne.