Naar nieuws

Gezond en Actief Culemborg: op weg naar een gezonde generatie in 2040

25 juni 2024

Eind 2023 markeerde de start van het ambitieuze project “Gezond en Actief Culemborg” waarin de gemeente Culemborg samen met inwoners en partners werkt aan een duurzaam plan voor preventie, sport en een gezond en actief leven. Dit initiatief maakt deel uit van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de Brede SPUK-regeling. Mura mag deze enthousiaste groep professionals uit zorg en sociaal domein hierin ondersteunen en samen met de gemeente invulling geven aan het plan Gezond en Actief Culemborg.

Hoe gezond zijn Culemborgers?

Uit landelijke onderzoeken blijkt dat Culemborgers gemiddeld iets gezonder leven dan de rest van Nederland als het gaat om bewegen, overgewicht en middelengebruik. Er is echter nog veel te verbeteren. Slechts iets meer dan de helft van de Culemborgers voldoet aan de beweegnormen. En wat mentale gezondheid betreft scoort Culemborg lager dan het landelijk gemiddelde: zowel jeugd als volwassenen ervaren meer stress en psychische klachten en jongeren hebben verontrustend vaak suïcidegedachten. Daarnaast heeft Culemborg ook nog meer zwaar belaste mantelzorgers dan gemiddeld.

Welke krantenkop lezen we in 2027? De bestuurders in Culemborg weten het wel: “Culemborg in 2027. Fastfoodketens staken: Culemborgs beleid veroorzaakt ons faillissement.”

Succesvolle initiatieven

Er is in Culemborg gelukkig al veel bereikt dankzij de inzet van partners, vrijwilligers en mantelzorgers. Enkele inspirerende voorbeelden van succesvolle interventies:

  • Sportgala: Op 12 april 2024 werden top- en amateursporters in het zonnetje gezet tijdens het Culemborgs Sportgala, waar tientallen oorkondes werden uitgereikt;
  • Vitaal ouder worden: Er zijn valpreventieve beweeginterventies en beweeggroepen voor oudere doelgroepen opgezet. En er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een dementievriendelijke gemeente;
  • Beweegzorgprogramma’s: Mensen met een chronische aandoening werken in een veilige omgeving aan hun conditie en kracht, wat ook sociale voordelen biedt;
  • Pilot Kinderen naar Gezonder Gewicht: Eén centrale zorgverlener coördineert de behandeling en ondersteuning van kinderen met overgewicht en hun gezin en multidisciplinair overleg hierover;
  • Coalitie Kansrijke Start: Er wordt gewerkt aan het verkleinen van gezondheidsverschillen in de eerste 1.000 dagen van een kind. De aftrap vond eind 2023 plaats;
  • Gezondheidsbevordering: Webinars en workshops worden aangeboden over mentale gezondheid en middelengebruik. Er wordt gewerkt aan het creëren van beweegvriendelijke groene ruimten en de doorontwikkeling van de Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI);
  • Sterke sociale basis: Er wordt gewerkt aan het verhogen van betekenisvolle sociale verbindingen, het terugdringen van eenzaamheid en het ondersteunen van mantelzorgers via diverse werkgroepen.

Op weg naar 2040

Met “Gezond en Actief Culemborg” zetten we belangrijke stappen naar een gezondere toekomst. We streven ernaar om in 2040 een generatie te hebben die gezond en actief leeft, met minder gezondheidsproblemen en een sterkere gemeenschapszin. Eind 2024 willen we de eerste resultaten presenteren.

Wil je meer weten? Neem contact op met Anne-Marie Winkelman.