Naar nieuws

Jeugdzorg sterker en beter: 5 oplossingsrichtingen

31 augustus 2020

De jeugdzorg staat onder druk. Stijgende kosten, lange wachtlijsten, veel bureaucratie. Jeugdigen en gezinnen krijgen niet altijd tijdige, passende zorg of ondersteuning. In landelijk en lokaal beleid staat dat meer aandacht voor preventie, normaliseren en demedicaliseren nodig is om het stelsel op lange termijn houdbaar te houden. Dit komt nog steeds niet goed genoeg van de grond. Mura Zorgadvies zet in op vijf oplossingsrichtingen.

(klik voor een vergroting)

Terug naar de basis

Om de jeugdzorg toekomstbestendig te maken is de beweging nodig meer te gaan werken aan versterking van de basis, preventie en eerstelijnsondersteuning. Betere samenwerking tussen gemeentelijke voorzieningen in het jeugdwelzijn, het sociale domein en de eerstelijnszorg is hiervoor essentieel, net als de verbinding met het onderwijs. Een sterke eerste lijn kan het aantal verwijzingen naar de intensievere jeugdzorg verminderen. Samenwerking over de domeinen heen is hard nodig.

Wat doet Mura?

Mura kijkt naar maatschappelijke oplossingen voor problemen in de jeugdzorg. We brengen partijen samen die elkaar van nature misschien niet zo goed weten te vinden. De stelsels veranderen we niet zomaar; we kunnen wel binnen deze kaders samen werken aan praktische oplossingen. Zodat de jeugdige en zijn/haar gezin de best passende oplossing krijgt! De vijf pijlers waarop we inzetten zijn:

  1. Bieden van inzicht en stuurinformatie, zodat je inzicht krijgt in jouw lokale situatie en weet of jouw aanpak werkt;
  2. Meer preventie en versterken van de sociale basis, zodat je problemen voorkomt;
  3. Netwerkvorming en samenwerking, zodat je efficiënter en met beter resultaat samenwerkt;
  4. Sterke eerste lijn, zodat je minder specialistische hulp nodig hebt;
  5. Sterke jeugd(zorg)teams, omdat professionals én ouders zelf goed weten wat nodig is!

Lees er meer over in deze infographic:

Herken je deze uitdagingen? Wil je weten hoe het er in jouw gemeente voor staat? En welke praktische oplossingen er zijn? Neem dan contact op met Eefje de Bruijne of Suzan Buitenhuis.