Naar Over Mura

Samenwerken en verbinden

Ideeën van de tekentafel tot uitvoering brengen en veranderen in successen. Dat vraagt om goed samenwerken en verbinden. Want samen sta je sterker. Samen weet je meer. Samen bereik je meer. Mura bundelt krachten met zorgverleners, gemeenten, welzijn, zorgverzekeraars en inwoners om een gezamenlijk doel te bereiken: betere zorg en gezondheid voor iedereen.

Hoe we dat doen?

Waar we ook komen en met wie we ook praten, we spreken ieders taal en gaan altijd op zoek naar het gezamenlijk belang. Wij gaan geen enkel multidisciplinair of domeinoverstijgend project uit de weg en zijn een onafhankelijke verbinder. We kijken altijd naar wat wél kan. Doordat we partijen in de regio goed kennen, weten we welke onderwerpen actueel zijn en met wie we je het beste in contact kunnen brengen. Onze adviseurs durven buiten bestaande kaders op zoek te gaan naar oplossingen. Verschillen zijn er om te overbruggen.

Binnen én buiten de zorg

Wij geloven dat gezondheid méér is dan het resultaat van zorg alleen. Gezondheid draait om lekker in je vel zitten en kunnen doen wat je wilt; ook als je patiënt bent. Om die gezondheid nu en in de toekomst te kunnen waarborgen is samenwerking nodig binnen én buiten de zorg. Wij brengen partijen uit het medisch en sociaal domein bij elkaar en bouwen samen aan betere zorg en gezondheid. Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Of het nu gaat om een visietraject voor een praktijk of gezondheidscentrum. Of om een aanpak in wijk of regio. Of verbinding van het gemeentelijk beleid met de eerstelijnszorg. Mura plaatst ieder vraagstuk in de juiste context. Met gevoel voor verhoudingen en altijd met oog voor de meerwaarde voor patiënten. In onze cases lees je hoe wij andere zorgverleners al op weg hielpen. Zo maken wij samen de zorg beter!