Ouderenzorg in Gelderse Vallei

In het programma ‘Vallei Vitaal’ werken Ziekenhuis Gelderse Vallei, Menzis, Huisartsen Gelderse Vallei, ProPersona en de zeven regionale VVT-instellingen (Charim, Vilente, Santé Partners, Opella, Icare, Zinzia en Norschoten) samen aan het behouden van kwalitatief hoogstaande, toegankelijke en betaalbare zorg in de toekomst.

Vallei Vitaal benadrukt het belang van het aan het roer plaatsen van de professionals. Wanneer zij de vraagstukken herkennen vanuit de praktijk, zullen zij zich sneller aansluiten bij de uitvoering van projecten. Energie en ideeën uit het veld worden gebruikt in het bepalen van de samenwerkingsagenda. Zo wordt het perspectief van de professional gecombineerd met dat van managers en bestuurders. Met als resultaat concrete acties die passen bij de processen op de werkvloer.

Specifiek voor de ouderenzorg is binnen dit regionale programma een aparte pijler ingericht met diverse projecten:

  • Optimalisatie van de instroom richting VVT (ongelabelde zorg, ziekenhuis verplaatste zorg, organisatie van geriatrische revalidatie zorg binnen de VVT, de instroom van GGZ problematiek binnen de VVT)
  • Ambulant Geriatrie Team
  • Advance Care Planning (implementatie en uniformering, awareness en scholing, digitale verslaglegging).
  • Ontwikkeling Transmuraal Palliatief Team

Naast de lopende projecten toegespitst op ouderenzorg, organiseert Mura vanuit Vallei Vitaal diverse netwerkbijeenkomsten. Ook de patiënt wordt betrokken bij de uitvoering. Regionale ouderenbonden en cliëntenraden zijn aangehaakt en denken mee over de inhoud van het programma.

Mura Zorgadvies vervult de rol van linking pin als het gaat om de organisatie van de ouderenzorg in de regio. Heb je vragen over de ouderenzorgprojecten binnen het programma Vallei Vitaal? Neem dan contact op met Mariëtte de Vries.