Naar ons team

Mariëtte de Vries

Adviseur

Over Mariëtte

Patiëntgerichte zorg, dat is waar Mariëtte zich sterk voor maakt.

Met haar werkervaring in zowel de zorgverzekeringswereld als de tweedelijnszorg, aangevuld met een achtergrond in management, beleid en consultancy, is Mariëtte een zeer breed onderlegde adviseur. Het belang van de patiënt is één van haar belangrijkste drijfveren.

“Dat is een uitdaging, want in de praktijk staan de belangen van verschillende partijen soms haaks op elkaar. Het is soms al lastig voor hen om elkaar te vinden, ik waak er dan voor dat ook de patiënt niet wordt vergeten.”

Mariëtte staat erg achter de Triple Aim-gedachte, waarbij naast het beheersbaar houden van de zorgkosten en het verbeteren van kwaliteit ook het welzijn van de patiënt een belangrijke rol speelt. “Ik zet mij onder andere in voor de verbinding tussen de eerste- en tweedelijnszorg, omdat ik denk dat hier nog veel winst te behalen valt, zowel voor de patiënt, als voor de kwaliteit en de kosten. Deze verandertrajecten verdienen de juiste begeleiding om een optimale samenwerking te realiseren, waarbij alle betrokken partijen met de neuzen dezelfde kant op komen te staan.”

Mariëtte is groot voorstander van kennisdeling tussen organisaties. Haar motto: samen sta je sterker. Bij het coördineren van projecten ziet ze wat er nodig is en welke partijen ze bij elkaar moet brengen om tot het beste resultaat te komen.

mariettedevries@mura.nl
tel. 06 – 83 89 94 00
Beschikbaar op maandag, dinsdag en donderdag